Oslo bør si ja til nasjonal mottaksdugnad

Fattigdom fratar barn muligheter for deltakelse, sier lokalpolitiker i SV, Ivar Johansen. Han foreslår ulike utjevningstiltak for å få bukt med problematikken.
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen
2.752 flyktninger sitter fast i statlige mottak, klare til å flytte ut i en kommune. SV-politiker Ivar Johansen (bildet) sier hovedstaden må ta et tak etter at staten har anmodet Oslo kommune om å ta inn ytterligere 40 flyktninger.
0Shares

I et innlegg på bloggen sin viser Johansen til en pressemelding fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) skrevet 9. mai.

– Vi ser et behov for å bosette flere flyktninger i 2012 enn tidligere antatt. Årsaken er at flere av asylsøkerne som kommer til Norge har et reelt beskyttelsesbehov og fyller vilkårene for flyktningstatus, samt at UDI fatter vedtak raskere. Nå er det 2.752 bosettingsklare flyktninger i de statlige mottakene som venter på å komme til en kommune, noe som er det høyeste antallet på flere år.

Økt behov

Grunnet behovsøkningen anmoder IMDi nå kommunene om å bosette 2000 flere flyktninger i resten av 2012. Basert på nye prognoser har Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting også besluttet at kommunene skal anmodes om å bosette ytterligere 9200 flyktninger i 2013.

– Flyktningene som venter i mottak er klare til å utplasseres. Jeg mener opplagt at Oslo skal si ja, og har sendt fram følgende spørsmål Byrådet skal besvare overfor bystyret. Spørsmålet er om byrådet er innstilt på, som sitt bidrag til den nasjonale dugnaden, å imøtekomme Statens anmodning?, spør Johansen på bloggen sin.