Norge faller på integreringsindeks

Norge scorer noe lavere enn snittet på rettigheter, men langt høyere på muligheter. På bildet ser vi Jan Tore Sanner (H) som nå er finansminister.
Foto: Arendalsuka/Mona Hauglie
Norge faller ut av topp-ti-plasseringen på en internasjonal indeks som måler hvor inkluderende og sjenerøs lands integreringspolitikk er.

– Norges fall i MIPEX-scoren skyldes i hovedsak at regjeringen i 2017 innførte strengere krav til blant annet inntekt og språkkunnskaper for å få permanent oppholdstillatelse, sier forsker Jan-Paul Brekke ved Norsk Institutt for samfunnsforskning.

Instituttet har siden 2014 rapport til MIPEX om integreringspolitikken i Norge. Norges score på indeksen har falt fra 72 i 2014 til 69 i 2019, noe som gjør at landet faller ut av topp-ti-listen.

Likevel er vi godt innenfor gjennomsnittet blant de 52 landene som inngår i indeksen, ifølge forskningsinstituttet.

Brekke understreker at indeksen ikke evaluerer hvor godt integrert innvandrere i Norge faktisk er.

– Norges resultater kan alt i alt sies å reflektere et politisk valg, hvor ønskene om en restriktiv innvandringspolitikk får betydning for rettigheter knyttet til integrering, sier Brekke.

Norge scorer noe lavere enn snittet på rettigheter, men langt høyere på muligheter.

Landene som inngår i indeksen er alle EU- og EØS-land, i tillegg til land som Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sør-Korea, Tyrkia og USA.