Vant i lagmannsretten

Lagmannsretten har bestemt at den tsjetsjenske asylsøkerfamilien Asjkabov kan få bli, på bakgrunn av at Utlendingsnemda (UNE) ikke har lagt nok vekt på barnas hensyn i saken.
Foto: Flickr.com/antwelm
I ti år har familien Askhabov kjempet for oppholdstillatelse i Norge. I lagmannsretten vant de fram mot staten, og dommen kan være av historisk karakter.
0Shares

– For oss er dette helt ubeskrivelig , og jeg kan fortsatt ikke fatte at vi har vunnet fram. I ti år har vi levd i usikkerhet, og det er utrolig at vi endelig har blitt hørt, sier Hosen Askhabov til raumnes.no, lokalvisen for Nes på Romerike.

I forrige uke var familien Askhabov i Borgarting lagmannsrett for å kjempe videre for oppholdstillatelse i landet. Ta av familiens tre barn er født og oppvokst i Norge, og den eldste sønnen, Alambek, er åtte år gammel. Lagmannsretten mente at Utlendingsnemnda (UNE) ikke i tilstrekkelig grad hadde lagt vekt på barnas beste i sin behandling av saken.

– Utlendingsnemndas vedtak 4. desember 2008 med etterfølgende avslag på begjæringer om omgjøring må etter dette anses som ugyldige, heter det i lagrettens dom.

Historisk vurdering

Siden lagretten mener utlendingsmyndighetene ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til barnas beste, slik det er fastslått i FNs Barnekonvensjon og Utlendingsloven kan vurderingen sees på som historisk.

– I realiteten er dette den første dommen hvor lagmannsretten klart slår fast at Utlendingsnemndas avveining av hensynet til lengelevende barn bryter med Barnekonvensjonen, sier familiens advokat, Brynjulf Risnes til raumnes.no.