Innvandrere redde for å bli oppsagt

0Shares

Blant ikke-vestlige innvandrere som jobber, har knapt halvparten av kvinnene og bare 57 prosent av mennene fast jobb, ifølge en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo.

Elin Svensen, en av forskerne bak rapporten om innvandreres stilling på arbeidsmarkedet, sier at innvandreres frykt for å miste jobben lett skaper konflikter i forhold til kolleger.

– Frykten fører til at innvandrere i større grad er opptatt av å holde seg inne med ledelsen, sier Svensen til LO-Aktuelt.

Ifølge Fafos forskningsrapport mener tillitsvalgte at innvandrere sjeldnere sier nei til overtid, og at de unnlater å organisere seg av frykt for å bli upopulære hos sjefen.