Frp vil skjerpe statsborger-krav for barn av IS-medlemmer

– Det er ikke et krav om at du må tilpasse deg det norske samfunnet for å bli norsk statsborger. Det må strammes kraftig inn, sier Sylvi Listhaug (Frp).
Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Sylvi Listhaug (Frp) vil gjøre det vanskeligere å få norsk statsborgerskap for barn av IS-medlemmer. Listhaug leder Frps innvandrerutvalg.

Innvandringsutvalget legger fram sitt arbeid søndag, dagen etter Frps landsmøte. Blant forslagene til utvalget er ti års botid, troskapsed og svært strenge språkkrav., skriver VG.

– Det er ikke et krav om at du må tilpasse deg det norske samfunnet for å bli norsk statsborger. Det må strammes kraftig inn, sier Listhaug.

Blant forslagene er at barn født i utlandet av en norsk mor eller far, må ha en fast tilknytning og samvær med den biologiske forelder som innehar norsk statsborgerskap.

Andre krav er blant annet 8 års midlertidig opphold før man kan få permanent opphold, krav om plettfri vandel, språkprøve på minimum C1- nivå, bestå prøve om norske og grunnleggende universelle verdier, innføre en troskapsed og krav om selvforsørgelse de siste fem årene (og ikke ha mottatt sosialhjelp).