Innvandrerfamilier ut av Oslo for å bo sammen

Store innvandrerfamilier med voksne barn ønsker heller å flytte ut av byen for å få seg større boenheter enn å splitte familien, skriver Aftenposten.

En familiekultur der ungene bor sammen med sine foreldre for å ta vare på dem i alderdommen, har de siste årene ført til at stadig flere familier med innvandrerbakgrunn har vokst fra sine leiligheter i Oslo indre øst eller i Groruddalen.

Og nå viser det seg at stadig flere av dem flytter ut av byen for å få bedre plass.

– Det er helt vanlig at flere generasjoner ønsker å bo sammen. Og når barna gifter seg, trenger familier bedre plass. Dermed er det naturlig at de flytter til større hus, sier Sidsel Gran Jensen, faglig leder ved Exact Lillestrøm