Flere innvandrere uten jobb

0Shares

Innvandrere fra Afrika hadde den største økningen i prosentpoeng med 2,0, og de ligger også høyest når med en arbeidsledighet på 14,6 prosent. Dette er et nivå som ligger fem ganger høyere enn arbeidsløsheten for hele befolkningen.

Den største prosentvise økningen finner vi likevel i de vestlige innvandrergruppene. Innvandrere fra Norden og Vest-Europa hadde en økning på respektive 29 og 28 prosent fra mai 2001 til mai 2002.

De tilsvarende tallene for innvandrere frå Afrika og Asia var litt over 25 prosent i begge gruppene. For hele befolkningen steg tallet på registrerte arbeidsledige med 22 prosent.