– Asylsøkerblanding gir konflikter

 
Foto: frp.no
– Å blande grupper av asylsøkere på bakgrunn av status i behandling av saker, synes å være medvirkende til at konflikter oppstår, var budskapet fra Morten Ørsal Johansen (FrP) under dagens spørretime på Stortinget.
0Shares

Ørsal Johansen (bildet) viser til at omkring en tredjedel av beboerne på norske asylmottak er personer som har fått endelig avslag på sine asylsøknader.

– Vi ser at disse bor sammen med andre som er i ferd med å få sine søknader behandlet, og dermed er det ikke unaturlig at dette kan føre til konflikter, situasjoner som f. eks. ildspåsettelse og vold mellom beboere, står det på stortinget.no.

– Hva vil statsråden gjøre for å øke sikkerheten på norske asylmottak, samt begynne å bygge opp lukkede mottak og ser statsråden et ytterligere behov for ressurser for å få fortgang i utsendelsen av personer som har fått avslag på sine søknader?, var spørsmålet fra Frp-politikeren til justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Bekymret for sikkerheten

Som løsning foreslår han en raskere utsendelse av avviste asylsøkere og at personer som utgjør en risiko for seg selv og andre bør omplasseres til lukkede mottak med et strengere sikkerhetsregime. 

– Her bor mennesker i ulike faser av sitt asylopphold. Enten venter de på å få sin søknad behandlet eller avvist og vedkommende er, i henhold til utlendingsloven, forpliktet til å returnere til sitt hjemland.

Faremos svar er ennå ikke tilgjengelig på Stortingets hjemmeside.