Når mangfold er hverdagen

 
Foto: imdi.no
IMDis nylig vedtatte strategi Mangfold er hverdagen skal danne grunnlag og gi retning for at det norske mangfoldige samfunnet skal fungere best mulig.
0Shares

– IMDis oppdrag er å fremme like muligheter og levekår i dette samfunnet. Strategien vil gjøre oss i stand til å levere stadig bedre tjenester, sier direktør Geir Barvik (bildet) til imdi.no.

Han understreker at direktoratets arbeid har utgangspunkt i at Norge er et mangfoldig samfunn.

Tre satsingsområder

Strategien gir fokus på tre satsingsområder: samarbeid med kommunene, med sektormyndighetene og på utviklingen av IMDi som kompetansesenter.

– IMDi skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre samarbeidspartneres kunnskap og kompetanse om integrering og mangfold, slik at kommuners og sektorers samfunnsoppdrag kan utføres best mulig. Samtidig skal vi også bidra med å styrke befolkningens kunnskap om integrering og mangfold gjennom å iverksette og formidle resultater fra relevant forskning.

Samarbeid ser han på som et viktig stikkord og en suksessfaktor.

– Ved å arbeide i tråd med denne strategien vil IMDi bli i stand til å levere stadig bedre tjenester, understreker Barvik til imdi.no.