PST: Trusselen fra islamistisk terror er skjerpet

PST mener at økt isolering som følge av koronapandemien, kan ha ført til at folk har brukt mer tid på nett, noe som knyttes til radikalisering.
Foto: Politiets sikkerhetstjeneste
PST vurderer at trusselen fra terror fra ekstreme islamister i Norge er skjerpet fra siste vurdering. Trusselnivået er fortsatt moderat.

– Vi vurderer det fortsatt som mulig at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge, motivert av religiøse eller islamistiske motiver, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i en pressemelding fredag.

– Det skal lite til før vurderingen av den forventede trusselen vil bli endret til sannsynlig, legger de til.

– Det er sannsynlig at islamkritiske aktører i Norge vil fortsette å utøve handlinger som enkelte muslimer vil oppleve som krenkende, understreker de.

– Ulike aktører på sosiale medier lager i tillegg falske nyheter om påståtte islamkrenkende handlinger i Norge. Dersom det er vanskelig for mottakere å skille mellom falske og ekte nyheter, kan dette bidra til å forsterke bildet av at Norge er et land der islam krenkes, legger de til.

I tillegg har ekstreme organisasjoner som al-Qaida og IS nylig kommet med oppfordringer til terror.

– Samlet sett endrer ovennevnte utviklingstrekk det nåværende trusselbildet, konkluderer PST.

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet sier i en pressemelding at direktoratet merker seg at det ikke foreligger konkrete trusler i Norge, og at det heller ikke er indikasjoner på at noe uønsket skal skje.

– Men hendelser som de vi har sett de siste dagene, er en påminnelse om at vi alltid må ta høyde for at uønskede hendelser kan inntreffe, sier hun.

Justisminister Monica Mæland (H) understreker også at det er politiet som har ansvaret med å følge opp med konkrete tiltak.

– Sammen skal vi verne om våre felles verdier og menneskerettighetene, skriver hun likevel i en epost til NTB.

– Alle i Norge skal kunne føle seg trygge, selv om vi er inne i en urolig tid, legger hun til.

– Bakgrunnen for vurderingen er at høyreekstremes kampsaker fortsatt vil ha en sterk appell. Særlig gjelder dette motstand mot religionen islam, muslimer, samt annen ikke-vestlig innvandring, understreker de.

De mener at økt isolering som følge av koronapandemien, kan ha ført til at folk har brukt mer tid på nett, noe som knyttes til radikalisering.

Hvis islamistiske terrorangrep gjennomføres, kan dette også motivere angrep fra høyreekstreme.

PST anser samlingssteder for muslimer som det mest trolige målet for høyreekstrem terror.

Angrepet skjedde kun uker etter at historielæreren Samuel Paty fikk halsen skåret over etter å ha vist Mohammed-karikaturer i klasserommet. Frankrikes president Emmanuel Macron har forsvart karikaturene med henvisning til ytringsfrihet.