Født Fri blir ikke trodd: IMDi stopper pengestøtten

Etter en grundig gjennomgang av Født Fris regnskapsdokumentasjon er direktoratets konklusjon at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring.
Foto: Stephen Gerard Simmersholm
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har mandag fattet vedtak om å tilbakeholde 2. termin av årets driftsstøtte til stiftelsen Født Fri.
95Shares

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i en pressemelding.

Etter en grundig gjennomgang av Født Fris regnskapsdokumentasjon er direktoratets konklusjon at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring.

IMDis vedtak betyr at stiftelsen ikke får utbetalt 3 millioner kroner i 2. termin.