Sunndal kommune fikk Bosettings- og integreringsprisen 2020

 
Foto: imdi.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratets direktør Libe Rieber-Mohn annonserte i dag vinneren av IMDis bosettings- og integreringspris.

Sunndal kommune vant prisen for sitt gode arbeid med bosetting og integrering av flyktninger.

Juryen fremhever at årets vinner kan skilte med integrering som et hovedsatsningsområde, og at det er godt forankret i både politisk og administrativ ledelse i kommunen.

– Kommunen er fremoverlent og har tydelige mål i sine planer og strategier. De har mål om at flyktningene skal få en varig tilknytning til arbeidslivet og tett samarbeid med næringslivet. Juryen har også vektlagt i sin begrunnelse at kommunen er spesielt dyktig på å kvalifisere for overgang til videregående utdanning, hvor deltakere i utdanningsrettede løp kan ta videregående skole og fagbrev i ett, går det frem på imdi.no.

Viktig tilnærming

Om sitt eget tilbud til flyktninger sier kommunen:

– Introduksjonsprogrammet skal være flyktningers første arbeidsplass, med et heldagsprogram og regler som ellers i norsk arbeidsliv. Dette er en god tilnærming