Koronaen fører til nesten dobbelt så mange tvangsreturer

I alt 4.990 eller 75 prosent av de 6.677 personene, er returnert etter bortvisningsvedtak i henhold til smittevernloven.
Foto: Kari Bye
I årets ti første måneder har politiet tvangsreturnert 6.677 personer, nær en dobling i forhold til i fjor. Økningen skyldes returer etter smittevernloven.
272Shares

Det tilsvarende tallet på samme tidspunkt i fjor var 3.518, noe som betyr en økning på 90 prosent i det totale antallet uttransporterte i år i forhold til tilsvarende tidsperiode i fjor.

I alt 4.990 eller 75 prosent av de 6.677 personene, er returnert etter bortvisningsvedtak i henhold til smittevernloven.

6.468 av de 6.677 returnerte er å finne i kategorien bort- og utviste, en økning i denne kategorien med 3.553 personer fra samme tidsperiode i fjor, fremgår det av statistikken fra Politiets utlendingsenhet.

Lave asylankomster og utfordringer knyttet til returer gjør at uttransporter i disse kategoriene holder seg på et svært lavt nivå sammenlignet med i fjor.

Hittil i år har 900 personer ilagt én eller flere straffereaksjoner blitt uttransportert. Dette utgjør rundt 13 prosent av alle returnerte, en nedgang på 25 prosent fra i fjor.

Av de uttransporterte straffede i årets ti første måneder er 28 prosent fra Romania, 13 prosent av Polen og 11 prosent av Litauen.

Fem mindreårige ble uttransportert i oktober. I alt 186 mindreårige har blitt uttransportert i årets ti første måneder, 38 flere enn på samme tid i fjor. Økningen skyldes covid-19-lovgivning.

Fordelt på nasjonaliteter har det i årets ti første måneder blitt returnert flest borgere av Sverige (1.388), Romania (796), Polen (470), Syria (266), Tyskland (265), Litauen (241), Ukraina (188), Afghanistan (173), Irak (155) og Russland (154).