Oslo på Europa-toppen i integrering

Oslo by scorer høyt på integrering av minoritetsgrupper, selv om det fortsatt er mange utfordringer knyttet til dette, ifølge en ny europeisk beregning.
Foto: www.idg.no
– Arbeid, utdanning og egen bolig har vært områder der Oslo særlig har utmerket seg. Undersøkelser viser, sammenliknet med andre byer i Europa, at vi skårer høyest på disse viktige områdene, sier byrådsleder Stian Berger Røsland (H).
0Shares

Oslo skårer høyt både i Eurocities og Europarådets indeks over etniske minoritetsgruppers integrering i samfunnet. Blant de positive utviklingstrekkene ved integreringsarbeidet i Oslo er de mange unge voksne med minoritetsbakgrunn som gjør det godt i utdanning og arbeidsliv, særlig gjelder det unge kvinner.

Både ungdom som har innvandret selv og barn av innvandrere er overrepresentert i realfags-, medisin- og ingeniørstudier ved universitet og høyskoler. Andel studenter blant norskfødt minoritetsungdom er 35 prosent, mens den er på 30 prosent blant majoritetsungdom.

Byrådslederen viser også til at stadig flere innvandrere med midlertidige ansettelsesforhold får seg fast arbeid og etablerer familie.

– 60 prosent av midlertidige ansatte er fast ansatt etter to år. Sjansen til å komme i fast jobb er 30 prosent høyere for arbeidssøkere som er midlertidig ansatt i et vikarbyrå, enn for andre arbeidsledige, sier han til oslo.kommune.no.

Fremmer sosial mobilitet

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V), sier at tallene viser at integreringspolitikken fremmer sosial mobilitet.

– Blant barnefamilier med innvandrerbakgrunn er andelen som eier sin egen bolig over 70 prosent.

Samtidig varsler han om at en må ta tak i utfordringene, selv om det store bildet er positivt.

– For få innvandrerkvinner er i arbeid. For mange ungdommer faller fra i utdanningsløpet, og innvandrere utsettes for diskriminering. Nøkkelen til vellykket integrering finnes i skole-, arbeids- og boligpolitikken, avslutter Bjercke.