Aftenposten fjernet ordet “innvandrersmitte” fra tittel

Slik ser Aftenpostens forsidesak i dag, hvor ordet "innvandrersmitte" var i overskriften.
Foto: Privat
Sylo Taraku slutter seg til reaksjonene mot bruken av ordet «innvandrersmitte» på forsiden av dagens utgave av Aftenposten. Avisen endrer nå tittelen.

Under overskriften “Innvandrersmitten bekymrer” omhandler Aftenpostens sak de nye FHI-tallene, som viser til at halvparten av alle koronapasientene er født i utlandet.

Overskriften har medført reaksjoner, blant annet fra Agenda-rådgiver Sylo Taraku. Han mener slik ordbruk kan være farlig.

Agendas Sylo Taraku er en av de som har reagert på ordbruken.
Foto : Privat

– Å stemple etniske grupper som smittebærere i form av ord som «innvandrersmitte» eller å hevde – slik FrP gjør i disse dager – at «innvandrere» som gruppe ikke bryr seg om coronasmitte, kan fremkalle den dypeste fremmedfrykten som ligger ubevisst hos oss, skriver han på Facebook.

Farlig språkbruk

Videre forklarer han at fremmedfrykt ofte har en evolusjonær forklaring, som igjen kan gi farlig språkbruk.

– Vi har derfor veldig tidlig i vår historie utviklet skepsis til fremmede som kunne ta med seg farlige smitte til oss. Denne epidemibaserte fremmedfrykten har vi tatt med oss videre gjennom historien. I middelalderen fikk jøder skylden for svartedauden. Muslimske pilegrimer har også blitt mistenkt for spredning av kolera. Homofile for spredning av Aids. Og slik kan vi fortsette.

Endret tittel

I et innrykk har Aftenposten forklart at de har endret ordbruken i tittelen:

Ordet «innvandrersmitten» er erstattet med «smitten blant innvandrere». Vi gjorde en ny vurdering basert på innspillene og reaksjonene vi fikk om den opprinnelige tittelen.