LIN deler ut informasjon, råd og munnbind på Youngstorget. Foto: LIN.
Regjeringen vil bli flinkere til å spre korrekt informasjon til innvandrere. Organisasjonen LIN hjelper til i arbeidet.
398Shares

Risikoen for å bli smittet og bli alvorlig syk er større for innvandrer-befolkningen. De siste ukene har nesten 40 prosent av de korona-smittede vært født utenfor Norge:

Polen (736), Pakistan (180), Eritrea (122), Somalia (91), Afghanistan (85), Irak (83), Sverige (67), Iran (53), og Russland (50).

Det er mange grunner til dette. Mange innvandrere bor tett med mange i samme hus, mange jobber i service-næringer og er derfor ekstra utsatt for smitte. FHI tror også at mørketallene er store fordi færre innvandrere tester seg for korona.

Vanskelig å nå ut

På pressekonferansen i dag sa statsminister Erna Solberg at det er vanskelig å nå ut til innvandrergrupper med korrekt informasjon. Regjeringen mener derfor det er viktig å samarbeide med de som er tett på for å spre informasjon.

Solberg sier også at det er viktig å ikke henge ut enkeltgrupper. Hun sier at smitten er et felles problem, og at alle har sitt ansvar.

– Vi skal ta vare på hverandre, ikke hetse hverandre.

Kjell Ingof Ropstad, leder i Krf, sier at trossamfunn har gjort et godt arbeid ved å nå ut til sine medlemmer og fortelle hvor viktig det er å følge rådene. De har også forklart hvilke råd som er gitt. Men det er ikke alle som får denne informasjonen heller.

Nå har regjeringen satt av penger til å jobbe med å informere innvandrerbefolkningen.

– I starten av korona-pandemien glemte man å satse på å informere innvandrermiljøene. Nå satser regjeringen på dette, og det er både bra og ekstremt viktig, sier Rabia Musavi, daglig leder i LIN.

Dugnad på Youngstorget 

Den flerkulturelle organisasjonen LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) har laget flere tiltak for å inkludere innvandrer-befolkningen i dugnaden og spre korrekt informasjon.

Hver torsdag i november og desember mellom klokken 11 og 17 står LINs Brobyggere på Youngstorget. De gir råd om smittevern og hjelpetilbud for innvandrere.

– Innvandrermiljøer har snakkekultur. De får informasjon av personer i eget nettverk. Derfor tror vi på LIN at det er viktig å få med frivillige brobyggere, sier Musavi.

Brobyggerne har fått opplæring i smittevern og sprer informasjonen videre i sine nettverk og lokalmiljøer. De er damer med bakgrunn fra mange ulike land.

I tillegg til råd, gir brobyggerne ut munnbind og selger tøymunnbind i farger og særegne design. Munnbindene har blitt sydd av LIN-damer på kurset «Munnbind med mening». 

«Munnbind med mening»

Kvinnene i LIN syr spesial-designede munnbind av tøy. Foto: Ingar Sørensen.

Muligheter for å delta på fysiske kurs som norsk-opplæring og praksis-ordninger er nå vanskeligere enn før. Det hjelper ikke at arbeidsmarkedet er usikkert. Derfor har LIN i korona-tiden laget kurset «Munnbind med mening».

Kurset går ut på at innvandrerkvinner får hjelp til å sy og selge spesial-designede munnbind av tøy. Arbeidet er første steg på veien til å inkludere kvinnene i arbeidslivet. Kvinnene hjelper til i kampen mot koronasmitte.

Munnbindene gis bort eller selges billig, sånn at alle kan få, uansett hvor mye penger de har. I et samfunn hvor forskjellene øker, ønsker LIN å være en pådriver for å jevne disse ut.

– LINs deltakere er motiverte og ønsker å bidra i dugnaden, sier Musavi.

Korona-hjelpetelefon

For å gi innvandrere lettere tilgang på informasjon, laget LIN en korona-hjelpetelefon i mars.

– Her en ingen spørsmål feil. Vi har hjulpet med alt fra spørsmål om permittering, smittevern, omsorgspenger eller bare være et lyttende øre i en ensom tid, sier Alexandra Linnerud, kommunikasjonsrådgiver i LIN.

LIN har også ringt deltakere for å informere.

– Gjennom en slik telefon når man ut til en gruppe som kanskje ikke får informasjonen om for eksempel hvor og hvordan man kan teste seg, og ikke minst at det er gratis, sier Linnerud.

LIN oppfordrer flere organisasjoner som er tett på innvandrerbefolkningen til å ha slike telefoner. Særlig organisasjoner og andre nøkkelpersoner som innvandrerbefolkningen har tillit til.

Faktaboks:

Pandemi: En sykdom som er spredt over hele verden.

Dugnad: Når alle jobber sammen frivillig for å nå et felles mål.

Brobygger: En som kobler sammen miljøer. I denne situasjonen, en som bygger en bro mellom innvandrere og staten, slik at informasjonen kommer frem.