Nicolae Stoica i Folk er Folk er fri

Politiadvokaten tapte på alle punkter: Nicolae Stoica i Folk er Folk er fri.
Foto: Folkerfolk.no
Tingretten avviste politiets begjæring om varetektsfengsling og satte Stoica fri. Stoica er nestleder i Folk er Folk, en interesseorganisasjon for romfolket i Norge.
0Shares

Nicolae søkte asyl i Norge i januar i år fordi han mener han kan dokumentere at han er utsatt for et politisk motivert justismord i sitt hjemland Romania. Saken er ikke avgjort. Likevel ble han onsdag arrestert av norsk politi. Stoica deltok på Fafo-seminar om inkludering av romfolk i Europa da to sivilkledde menn plutselig kastet seg over han og dro han ut til en ventende bil. De to mennene identifiserte seg som politi. 

Siden mars har han vært aktiv i Folk er Folk, der han pr i dag er nestleder.  

Politiadvokaten begjærte i dag nestlederen varetektsfengslet i fire uker i påvente av utlevering til Romania. Tingretten avgjorde derimot at Stoica, som asylsøker i Norge, har spilt med åpne kort hele veien ovenfor norske myndigheter. Dermed ble politiets begjæring avvist. Dommeren avviste også politiadovkatens begjæring om oppsettende virkning inntil ankebehandling, og dermed var Nicolae fri til å gå ut av Tinghuset for å fortsette sitt arbeid i Folk er Folk.

– Asylsaken er ikke avgjort og hvis Stoica også avvises i anken til Utlendingsnemda er han fast bestemt på å ta saken til retten,

– Stoica kom til Norge i januar og søkte asyl med en omfattende dokumentasjon av et politisk motivert justismord som han selv og en rekke andre rom-aktivister er blitt utsatt for i hjembyen Alba Iulia. Asylsaken er ikke avgjort og hvis Stoica også avvises i anken til Utlendingsnemda er han fast bestemt på å ta saken til retten, skriver Folk er Folk i en pressemelding.

Justismordet og bakgrunnen (skrevet av Folk er Folk):

Da Nicolae var 20 år gammel ble han og en rekke andre rom-aktivister anklaget for å drive organisert svindel med antikke symaskiner.
 
Etterforskingen ble utført av samme politietterforsker som noen år tidligere hadde begravet en stor pedofiliskandale ved byens barnehjem der Nicolae bodde. Det var Nicolae, som mindreårig barnehjemsbeboer som på egen hånd hadde avslørt skandalen som involverte mektige personer i byen. Saken var kjent i media, men etterforskningen ble på mystisk vis avsluttet og Nicolae ble overført til et barnehjem i en annen by. Her fortsatte Nicolae sin aktivisme og avslørte omfattende barnearbeid uten betaling i regi av barnehjemmet. Allerede på barnehjemmet startet også den politiske forfølgelsen av den brysomme sigøynergutten. Han måtte flere ganger søke tilflukt i sigøynerkvarteret, jaget av ungsomsgjenger betalt av myndighetene for å ta han. Da Nicolae ble myndig kastet han seg ut i politikken og ble aktiv for romfolkets rettigheter. Da han var 20 svarte han på en annonse i lokalavisen og fikk  jobb som løpegutt for en tysktalende antikvitetshandler, Noen uker senere ble han arrestert og anklaget for organisert kriminalitet. Antivitetshandleren ble aldri førsøkt oppsporet av politiet, og retten nektet konsekvent å utføre en stemmeanalyse av lydopptaket som felte Nicolae og de andre rom-aktivistene. Åtte år senere fikk Nicolae sin endelige dom på 4 år og 2 måneders fengsel. Det var de samme maktpersonene som behandlet saken i alle instanser.
 
Håp om rettferdig behandling i Norge

Da dommen endelig falt etter åtte år var Nicolae bare glad. Han hadde studert juss og hadde samlet en omfattende dokumentasjon om sitt eget justismord. Denne tok han med til Oslo og Norge og var sikker på at han ville få innvilget asyl og at misbruket av rettssystemet i Romania ville avsløres for all verden. Slik skulle det likevel ikke gå. Dokumentasjonen hans ble ikke lest av norske myndigheter som avviste asylsøknaden som “åpenbart grunnløs” før 48 timer var gått. Sjokkert over dette anket Nicolae og kom etterhvert i kontakt med Folk er Folk der han har gjort en kjempeinnsats. Nicolaes asylsak er ikke avsluttet og han er fast bestemt på å gå til retten hvis anken også avvises uten realitsbehanding. Sendes han tilbake til Romania nå vil han havne i fengsel og aldri få en skikkelig vurdering av sin grundig dokumenterte asylsøknad.