Ungdommer møter ukoordinerte hjelpetjenester

Unge med sammensatte behov opplever offentlige tjenester som ukoordinerte, viser ny rapport (Illustrasjonsfoto).
Foto: Unsplash
Unge med sammensatte behov ser seg selv som enhetlige individer, mens offetnlige tjenester ser dem som individer med gjenstridige eller sammensatte problemer.

Ungdommene vektlegger at de trenger noen som ser dem som et helt menneske, mens tjenestene er spesialiserte, og derfor vil hjelpen ikke alltid føles relevant, kommer det frem i ny IMDi-rapport.

Rapporten Hele mennesker delte tjenester er den andre delrapporten i prosjektet «Unge i utsatte boområder», gjennomført av Fafo på oppdrag fra IMDi.

Første del av prosjektet er en kunnskapsoppsummering, som tok for seg foreliggende forskning om årsaker til utenforskap blant unge i utsatte boområder i Skandinavia.

Vil at etater skal samarbeide

I rapporten kommer trekker frem at særlig unge opplever offentlige tjenester som ukoordinerte.

– Unge med sammensatte behov møter mange, ikke koordinerte tjenester, og kan falle mellom i grenseflatene. Flere av de intervjuede i tjenesteapparatet trekker frem behovet for tverretatlig samarbeid og utfordringer knyttet til dette, som en ramme for hjelpen de kan tilby de unge.