Vil motta 35 nye flyktninger årlig

Et flytkningevennlig sted: Kragerø kommune.
Foto: Jan Fredrik Schwirmer
Kragerø vil motta inntil 35 nye flyktninger årlig fra 2013 til 2016. Kommunen skal også sørge for husvære.
0Shares

Hovedutvalg for helse og omsorg sa enstemmig ja til en avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om dette. Fem av de 35 flyktningene vil være enslige mindreårige. Kommunen skal dessuten bosette fem “ekstra” flyktninger i år, skriver Kragerø Vestmar Blad.

I vedtaket forutsettes det at bemanningen skal økes med et halvt årsverk i henholdsvis flyktningtjenesten og helsestasjonen. Flyktningtjenesten skal sørge for bedre tilgang på boliger.

Kjøpte hus

Og resultatene har ikke latt vente på seg. Kommunen har de siste årene kjøpt seks boenheter for å bosette først og fremst flyktninger. Boligen som sist ble kjøpt består av to boenheter.

– I utgangspunktet vil dette være en såkalt selvfinansierende investering. Beboerne skal selv betale husleie tilbake til kommunen. Kommunen får også en refusjon på 20 prosent av kjøpskostnadene gjennom Husbanken, forteller Odd Morten Dalen ved Enhet for eiendom til KV.

– Tanken bak dette er at slike kjøp ikke skal belaste kommunens økonomi, slår han fast.