KrF går inn for flere flyktningeboliger

Husbanken må brukes enda mer målrettet for å få bosatt flyktninger også i de byområder med høye boligpriser, krever KrFs sentralstyre.
0Shares

Sentralstyret viser til at det for tiden bygges for få boliger, med høye boligpriser og en vanskelig inngang på boligmarkedet for unge og andre med svak økonomi som hovedkonsekvensene.

– Vi registrerer at 3400 asylanterstår nå i kø for bosetting i landet vårt. Flere av dem burde fått tilbud om å bosette seg i og rundt de største byene.

Staten må bidra

Styret mener også at staten bidra med mer investeringsmidler for boligkjøp til flytninger.

– I dag er regelen at kommunene får 20 prosent i investeringstilskudd til kjøp av boliger til flyktninger. Dette må straks økes til minst 40 prosent, slik at flere flyktninger får bosette seg også i kommunene med de høyeste boligprisene. I disse kommunene er det ofte et godt arbeidsmarked, som kan bidra til en god integrering i det norske samfunn, skriver sentralstyret videre i sin uttalelse på KrFs hjemmeside.