Bystyreflertall kan si nei til vennskapsavtale

Gaza refereres ofte som verdens største utendørs fengsel, og den humanitære situasjonen er ofte svært vanskelig. En 31-årig kvinne asylsøkerkvinne foretrekker å sulte seg i hjel i Norge enn å bli sendt tilbake til Gaza sammen med resten av familien.
Foto: Scanstockphoto.com: Illustrasjonsbilde
Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre slår seg sammen, og anbefaler bystyret å stemme ned SVs forslag om vennskapsavtale med en palestinsk by. 
0Shares

Forslaget ble tidligere i sommer lagt frem av SV-politikerne Ingvild Reymert og Ivar Johansen, og fikk støtte av organisasjonen Vennskap Nord-Sør.

Nå kan imidlertid flertallet i bystyrets finanskomite (Ap, H, Fr.P og V) setter tommelen ned, og henviser til at økt internasjonalt vennskapssamarbeid ikke er en riktig prioritering. 

– Flertallet viser til at det er mange byer i Norge som har sterke vennskapsbytradisjoner, men Oslo er ikke en av disse. De senere årene har Oslo kommune vært tilbakeholden med å inngå nye avtaler om vennskapsbysamarbeid og har takket nei til de forespørslene som har kommet de siste årene, heter det i uttalelsen fra bystyrets sekretariat.

Uheldig stillingstagen 

Bystyreflertallet mener hovedhensikten for Oslo kommune med å inngå vennskapsbyavtale må være gjensidige fordeler av en slik vennskapsbystatus.

– Vennskapsbyavtaler innebærer utveksling av kultur, kunnskap, demokrati utvikling og næringsutvikling. Det å inngå vennskapsbyavtale med byer som har ustabilt styresett og er midtpunkt for en regional konflikt kan tolkes som å ta stilling til en konflikt. Forslaget tas derfor ikke til følge, heter det videre i uttalelsen.

Forslaget sluttbehandles i bystyret 24. oktober.