Usikkerhet knyttet til innvandringsveksten

 
Ifølge Statistisk sentralbyrå er det ventet stor folkevekst de neste ti årene. Nøkkelen til det er vekst i innvandringen, men det er betydelig usikkerhet knyttet til det.
0Shares

Statistisk Sentralbyrå (SSB) venter en folkevekst på 27 000 innbyggere i Møre og Romsdal frem til 2022. Men den rekordhøye folketallsveksten forutsetter innvandring, melder NRK.

– Vi ser på som en forutsetning at innvandringen fortsetter på samme nivå som det vi har sett de siste årene, og det er en betydelig usikkerhet knyttet til det. Det er flere fra Møre og Romsdal som flytter til andre deler av landet enn omvendt, sier fylkesplansjef Ole Helge Haugen.

Flest øst-europeere

I fjor stod Polen, Litauen, Estland og Latvia for nærmere halvparten av innvandringen til fylket.

– Vi ser at vi har kommet så langt at medier i fylket har begynt med utgivelser på polsk, men spørsmålet er om integreringen går så fort som den burde. Vi kunne vært enda flinkere, konstaterer han.

I kommuner som Ulstein, Skodje, Giske og Sula er det ventet mest vekst de neste ti årene.

– Vi har et attraktivt arbeidsmarked her. Når det først kommer noen fra et land er det lett at det kommer flere. Likevel er det overraskende at vi ikke ser innvandring fra de søreuropeiske landene, sier Haugen til NRK.