Slakter advokathjelp for asylsøkere

Strengt regelverk: Har du ikke master, er du ikke kvalifisert som prest, er beskjeden fra UDI
Ny rapport kritiserer advokattilbud for asylsøkere som har fått avslag på opphold.

Et analyseselskap, som på oppdrag av av Utlendingsdirektoratet, utarbeidet den ferske rapporten, som konkluderer at advokathjelpen som asylsøkere tilbys ved oppholdsavslag er for dårlig, melder NTB.

Foreslår en rekke tiltak

Rapporten foreslår en rekke tiltak som kan bedre tilbudet. Et av dem skal være krav til spesialisering, spesielt blant davokater som jobber med sårbare asylsøkere, som enslige mindreårige asylsøkere og ofre for menneskehandel.

Videre foreslår rapporten at kompetansekravene til asyladvokater bør bli strengere og at et åremålssystem, uavhengig kvalitetskontroll og krav om etterutdanning også bør innføres.

Motivere advokater økonomisk

Rapporten foreslår også at betalingsordningen bør forbedres eller endres. Dette for å motivere advokatene til å gjøre en god jobb for sine klienter.

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith er positiv til forslagene i rapporten, mens Norsk organisasjon for asylsøkere etterlyser større politisk engasjement rundt advokatordningen.

– Statsministeren viser stadig til at vi har en streng, men rettferdig asylpolitikk. For at han skal kunne si det, må advokatordningen fungere bedre enn i dag, konstaterer generalsekretær Ann-Magrit Austenå.