Islam Net får 100.000 for seminar

Fahad Qureshi sier til Aftenposten at kvinner og menn ønsket å sitte adskilt på møtet
Foto: Kjetil Hegna
Men da må den omstridte organisasjonen godta at kvinner og menn sitter sammen.
0Shares

– Vi er kjent med at det er en organisasjon som prediker en konservativ form for islam. Vi tror likefullt det er riktig å støtte denne organisasjonen, fordi de er kjent som motstandere av tvangsekteskap, sier Morten Tjessem til NRK.no.

Han er seksjonsleder ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Det er Imdi som står bak pengestøtten, melder NRK.

Krever at menn og kvinner sitter sammen

Imidlertid stiller direktoratet et krav: de må akseptere at kvinner og menn må sitte sammen under seminaret. Bakgrunnen for kravet er at organisasjonen tidligere har arrangert kjønsdelte møter på Høgskolen i Oslo. 

– Vi opplever dette som urimelig, og at det også kan grense mot diskriminering. Det har vi sagt til Islam Net, at en slik praksis vil stride mot grunnverdier i vårt samfunn, sier Tjessem.

Forskjellige reaksjoner til pengestøtten

En av dem som stiller seg positiv til pengestøtten er Ulrika Mårtensson, professor i religionsvitenskap ved NTNU. Hun mener pengestøtten fra staten kan føre til at Islam Net knytter seg sterkere til samfunnet rundt.

Mårtensson mener majoriteten av organisasjonen består av moderate muslimer som ikke ønsker radikalisering, og at Islam Net har fått et ufjortjent dårlig rykte.

– Vi kan vel kalle dem for verdikonservative. Men det er ikke det samme om ekstremister, sier hun til NRK.

Skeptisk til pengestøtte

Islamforsker Lars Gule er imidlertid svært uenig med Mårtensson. Gule karakteriserer Islam Net som en udemokratisk, kvinnefiendtlig organsisasjon med ekstreme målsettinger og verdier.

– Islam Net er ikke jihadister som går inn for vold, men de mener at likestilling, demokrati, og likebehandling av muslimer og ikke-muslimer er i strid med Guds vilje, hevder han.

Gule sier likevel at han ikke kan slå fast at det er galt av staten å gi penger slik at Islam Net kan arrangere en temadag mot tvangsekteskap.

– I forhold til den problemstillingen er det viktig å mobilisere alle gode krefter som bidrar til å bekjempe tvangsekteskap. Men dilemmaet er at pengestøtten kan bidra til å styrke legitimiteten til denne organisasjonen, sier Gule.