– Valgdirektoratet utelot å informere om valgmidler

Valgdirektoratets manglende informasjon gjør at innvandrere som velgergruppe risikerer å ikke få tilstrekkelig informasjon, hevder radioredaktør.
Redaktør i Radio Latin-Amerika, Hans Dahle, er kritisk til Valgdirektoratets prioritering av valgmidler overfor minoriteter.

– Vi mener Valgdirektoratet ikke har informert tilstrekkelig og godt nok i tråd med sine arbeidsoppgaver, sier redaktøren til Utrop.

Valgdirektoratet skal ifølge regjeringen.no støtte kommunene og fylkeskommunene i den praktiske gjennomføringen av valg, og ha ansvar for informasjon til velgerne og opplæring av fylkeskommuner og kommuner.

Lite kommunikasjon

Informasjonsarbeidet skal være tilrettelagt grupper som ikke deltar i valg, som blant annet innvandrerungdom og funksjonsnedsatte.

Radioredaktør Hans Dahle vil sammen med flere andre minoritetsmedier gå sammen om en klage. Her sammen med tekniker Moises Tellez, programleder Bianca Cinelli, musikkprodusent Miguel Latorre.
Foto : Husai Sadol

– Som minoritetsmedie har vi hatt med Valgdirektoratet å gjøre i 28 år. Før det var det Kommunaldepartementets ansvar å nå frem til disse velgergruppene.

– Hvordan synes du det har fungert?

– Jeg synes det har vært lite kommunikasjon. Valgdirektoratet sier som regel ikke ifra om frister for valginformasjon. For meg virker det som om de er lite kontaktvillige.

– Kontaktet ikke minoritetsmedier

Hans Dahle har selv brukt tid til å snakke med ulike minoritetsmedier for å høre om de hadde kontakt med Valgdirektoratet angående frister.

– Ingen av våre samarbeidspartene som kan se å ha mottatt beskjed om søknad til valginformasjonsmidlene. I år har de fått 50 søknader til valginformasjon, noe som er svært lite. For meg tyder det som om Valgdirektoratet ikke har informert tilstrekkelig, på samme måte som myndighetene tabbet seg sist og ikke inkluderte innvandrerorganisasjoner i tildelingsprosessen til korona-info.

Hva er vitsen med å ha slike midler når relevante aktører ikke vet om at de finnes, spør han seg.

– Hele poenget er å bruke nettverkene og aktørene som står innvandrermiljøene nærmest. Vi er en av Norges lengstlevende radioer for et innvandrerpublikum. Radio Inter FM sender på ni språk, og burde vært i målgruppen for valginformasjon.

Vanskelig å nå frem til

Ifølge Dahle er det vanskelig å nå frem til Valgdirektoratet.

– Vi har ofte opplevd at de ikke tar imot telefonen og at e-post ikke når frem. Sist kommunevalg opplevde vi at de sendte oss e-post etter valget.

Nå vil han sammen med flere andre minoritetsmedier gå sammen om en klage.

– Vi skal først kontakte Kommunaldepartementet, som har det statlige ansvaret for valggjennomføringen. Vi synes dette har pågått lenge nok. For til slutt går dette utover innvandrere som velgergruppe, når de ikke får tilrettelagt informasjon.

– Vi har annonsert

Valgdirektoratet kjenner seg ikke igjen i kritikken når Utrop spør hvorfor tidligere søkere ikke er blitt informert.

– Valgdirektoratet ønsker søknader fra tidligere og nye aktører til vår tilskuddsordning. I år annonserte vi tilskuddsordningen bredt gjennom annonser på nettaviser og i sosiale medier. Vi har selvsagt også informasjon om denne sentralt plassert på vår nettside, valg.no, sier seniorrådgiver for kommunikasjon, Bård Holmen Solvik, til Utrop.

– Vi merker oss at det er noen nye aktører blant årets søkere, men mange aktører har også søkt om å videreføre prosjekter som tidligere har fått støtte.

Han viser til at tilskuddsordningen har tre prioriterte målgrupper: unge velgere, velgere med innvandrerbakgrunn og velgere med behov for særskilt tilrettelagt informasjon.

– I år er 27 av 56 søknader til prosjekter som retter seg mot stemmeberettigede med innvandrerbakgrunn. Med nærmere halvparten av søknadene, mener vi at denne målgruppen er godt representert blant årets søkere. Likevel setter vi stor pris på innspill til hvordan vi kan nå enda flere med informasjon om tilskuddsordningen, og tar gjerne imot dette fra Radio Latin-Amerika og andre engasjerte aktører, ifølge Solvik.

Fortsatt misnøye

Radioredaktøren sier seg uenig i kommentaren fra Holmen Solvik og mener Valgdirektoratet fortsatt ikke har gjort en god jobb.

– Hvordan skal dere nå frem til innvandrergrupper, etter at fristen har gått ut? Here burde man heller ha kontaktet oss og andre minoritetsmedier tidligere, lenge før fristen, for det det er Valgdirektoratets jobb å sørge for at riktig informasjon når til målgruppene. Hva slags nettverk bruker dere? Her sier dere selv at det er samme som har fått midler tidligere står som søkere, det forteller at det er de samme som får støtte hver gang.