Foreldrehverdag lanserer foreldrestiltest på polsk

Foreldrestiltesten er utgitt på polsk. Frem til nå har over 1600 polsktalende foreldre tatt testen.
Foto: Michael Lubieniecki
Som en del av en større satsing for å nå fram til foreldre med minoritetsbakgrunn i Norge, har Foreldrehverdag (Bufdir) oversatt sin populære foreldrestiltest til polsk.

Over 145 000 personer har hittil tatt Foreldrestiltesten, som ble lansert på norsk i slutten av april. I testen svarer du på en rekke spørsmål om hvordan du ville håndtert ulike situasjoner som ofte oppstår i hverdagen, og finner ut hvilken foreldrestil du har mest til felles med. Testen er utviklet av psykolog Annette Johannesen i samarbeid med Foreldrehverdag.

Nå har Foreldrehverdag oversatt den populære testen til polsk, med ønske om å engasjere
polsktalende foreldre bosatt i Norge.

Testen engasjerer

Etter kun et par uker har mer enn 1600 polsktalende foreldre gjennomført testen. Responsen viser at testen ser ut til å engasjere:

– Det er viktig for oss å gjøre våre trygge råd tilgjengelig for alle foreldre i Norge. Vi er derfor
svært glade for at testen ser ut til å slå godt an hos foreldre med polsk bakgrunn. Testen skal
være en morsom måte å skape refleksjon og bevissthet rundt foreldrerollen. At så mange har tatt testen viser at foreldre er opptatt av egen foreldrerolle, og kanskje oppleves det som ekstra relevant i år siden mange har tilbrakt mer tid sammen med barna sine, sier Wenche Mobråten, divisjonsdirektør i Bufdir.

Innholdet blir tilpasset

Bufdir jobber aktivt med å tilpasse Foreldrehverdag, slik at flere foreldre med ulik
minoritetsbakgrunn også finner innhold de opplever som nyttig og relevant.

Våren 2020 ble det laget en egen kampanjefilm for å nå ut til flere minoriteter. Budskapet i filmen er at vi alle ønsker det beste for våre barn. I filmen er ulike kulturer representert, og foreldre deler sine tanker rundt oppdragelse.

– Foreldrestiltesten er i første omgang oversatt til polsk, ettersom polakker utgjør den største minoritetsgruppen i landet, men vi ser ikke bort fra å få den oversatt til flere språk etter hvert, sier Mobråten.