Vil arkivere informasjon fra aktører på inkluderingsfeltet

LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk er en av organisasjonene som er med i listen av Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv
I denne uken lanserte Arkivverket en liste med nær 1000 aktører fra det morderne Norge som man vil bevare arkivene etter.

Listen er en del av Arkivverkets nye bevaringsplan for privatarkiv, laget på oppdrag fra Kulturdepartementet.

941 bedrifter, organisasjoner og institusjoner fordelt over 27 ulike samfunnsområder med bred geografisk spredning.

Equinor, Vy, Finn.no, Oslo Børs, Islamsk råd Norge, Jehovas vitner, Norwegian, DNT, NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere, NHO, Norges bygdeungdomslag, Regnskogfondet, Sisters in Business, Naturvernforbundet, Norske Kveners Forbund, NRK, Resett, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, First House, Svalbard næringsforening og TINE er noen av aktørene man kan finne på listen.

– Vi anser aktørene på listen å være av nasjonal betydning, med arkiver som bør undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden. Dette er et helt nødvendig grep for å redde historiske data i privat sektor, sier riksarkivar Inga Bolstad via en pressemelding.

Vil ha med «inkluderingsfeltet»

14 aktører regnes innenfor kategorien «Mangfold og inkludering», med ni på suppleringsliste.

Hovedlisten er: Antirasistisk senter, Norsk innvandrerforum, LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk, Minotenk – minoritetspolitisk tenketank, Seema – senter for mangfoldsledelse, Innvandrernes landsorganisasjon, Sisters in Business, MiR – Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk, LIM – Likestilling, inkludering, mangfold, Riddu Riddu festivala, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG), Norske Kveners Forbund, Kvenlandsforbundet og Norsk-finsk forbund.

I suppleringslisten står: Kvenungdommen, Evangeliesenteret, Det norske forbundet av, Norsk-finsk forening i Tromsø, Stiftelsen Romanifolkets/taternes kulturfond, Mangfold i arbeidslivet, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger – SEIF, Grenseløs kjærlighet og Landsorganisasjonen for romanifolket.

Lite innvandrerrelaterte arkiver

Ellen Røsjø, seniorrådgiver i Arkivverket, sier til Utrop at man har tatt utgangspunkt i SSBs nærings- og organisasjonskategorier som bedrifter og organisasjoner registrerer seg med i Bønnøysund (Enhetsregisteret).

– Vi har ansvar for bevaring av nasjonale arkiver, mens lokale og regionale aktører har ansvar på sitt nivå. Grunnen til at vi nå går ut med egen kategori på flerkultur- og mangfold handler om et ønske om å bevare mer materiale fra nyere innvandrergrupper. Vi har lite innvandringsrelaterte arkiver.

Hun mener at flere nye organisasjoner vil kunne legges til i arkivene.

– Arkivverkets bevaringsplan skal være et levende dokument, og vi er åpne for bevaringsverdig dokumentasjon som representerer alle i Norge. Vi håper jo også at fylkesarkivene fremover vil ha mangfold som tema.

Verdifull historie

– Hvor viktig er kartleggingen utifra et innvandringshistorisk formål?

– Fra et bevaringsstandpunkt er det svært viktig. Ofte kan viktig dokumentasjon mistes på veien, USBer kan bli ødelagt, e-poster og harddisker kan bli slettet. Her er det viktig å få folk bevisstgjort om at viktig materiale skal bevares for ettertiden, så er det opp til historikere hvordan de skal presentere. Utstillinger og arrangementer som African History Month er eksempler på interesse og bruk av slikt verneverdig materiale.