Folkehelseinstituttet (FHI) jobber på spreng for å kunne starte massevaksinering tidlig i 2021
Foto: Olav Helland
Når korona-vaksinen er klar, starter norske helsemyndigheter å vaksinere mange. Men først må vaksinen være godkjent.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) sier til NTB at de er hundre mennesker som jobber veldig hardt for å gjøre alt klart til vaksineringen. Han sier de ikke skal miste noe tid når vaksinene kommer til Norge.

De håper de kan starte vaksineringen tidlig i 2021.

Først må vaksinen godkjennes

Det er vanskelig å planlegge vaksineringen. FHI vet ikke hvilke  vaksine Norge får. De vet heller ikke når de får vaksinen eller hvor mye de får med en gang.

Det er tre vaksiner som nå er til godkjenning hos Det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Hvis EMA godkjenner vaksinen, godkjenner Legemiddelverket i Norge den også.

Undersøker vaksinen

– De tre vaksinene er inne til såkalt «rolling review». Det betyr at man vurderer dataene fra studiene etter hvert som firmaene sender det inn, for å spare tid, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til NTB.

Selskapene må gi dokumentasjonen videre til EMA. Ekspertene hos EMA skal finne ut om dokumentasjonen er god nok.

Hortemo håper de første firmaene leverer disse datapakkene til EMA i løpet av desember.

– Hvis alt går på skinner, kan en betinget godkjenning være klar 3–4 uker senere, sier han.

Kommuner og sykehus

Det norske legemiddelverket deltar i vurderingen av dokumentasjonen gjennom sitt samarbeid med EMA. Hortemo understreker at det ikke er noen selvfølge at vaksinene blir godkjent.

– Men det er store legemiddelselskap som står bak, så det er grunn til å tro at dokumentasjonen holder.

Gratis og frivillig

– Vi sender vaksinene videre til kommunene og til sykehusene, som gjør selve vaksineringen. Dette skal være både gratis og frivillig for dem som blir vaksinert, sier Aavitsland.

Kommunene har lang erfaring med vaksinering av befolkningen gjennom de årlige influensavaksinene.

– Noen kommuner vil kanskje samarbeide med fastlegene om vaksineringen, mens andre kanskje vil gjøre det i egne lokaler, sier Aavitsland.

Hvem får vaksinen først?

De første vaksineleveransene vil trolig være små.

Regjeringen bestemmer i desember hvem som skal få vaksinen først. Ekspertene har foreslått at risikogrupper, helsepersonell og andre i kritiske samfunnsfunksjoner bør stå først i køen.

Disse tre gruppene skal prioriteres først:

– Alle fra fylte 65 år

– Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

– Personer mellom 18 og 64 år med en eller flere navngitte sykdommer eller tilstander som gir høyere risiko for alvorlig sykdomsforløp

* Beregninger viser at disse gruppene omfatter i alt 1,3 millioner personer.

* Foreløpig er ikke helsepersonell prioritert høyere enn disse gruppene. Regjeringen anslår at det er rundt 340.000 helseansatte som har pasientkontakt.

* Prioriteringslista kan endres dersom smitten øker og når man vet mer om vaksinene.

* Vaksinen tas i to doser med fire ukers mellomrom.

* Vil koste mellom 250 og 350 kroner per dose, ifølge produsenten.

* En såkalt mRNA-vaksine. Den inneholder messenger-RNA som overfører og omsetter genetisk informasjon fra DNA til protein, innpakket i små fettpartikler som cellene i kroppen tar opp. Cellene leser mRNA-koden og danner såkalte spikeproteiner av samme type som koronaviruset har. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset. Denne vaksinetypen er aldri brukt på mennesker før.

* Testet på 30.000 personer i en såkalt fase 3-studie.

* Ved kjøleskapstemperatur kan vaksinen oppbevares i inntil 30 dager. Ved temperaturer på -20 grader kan den oppbevares i et halvt år, ifølge produsenten.

* Vaksinen tas i to doser, med tre ukers mellomrom.

* Vil angivelig koste rundt 180 kroner per dose.

* En såkalt mRNA-vaksine. (Se over)

* Må lagres ved -70 grader. Overlever bare fem døgn i kjøleskap.

* Testet på 43.000 personer i en såkalt fase 3-studie. Godkjent i Storbritannia, der den nå er tatt i bruk.

* Tas i to doser, med fire ukers mellomrom.

* Billigere og lettere å oppbevare enn de to andre vaksinene. Kan oppbevares i vanlig kjøleskap. Koster rundt 35 kroner per dose, ifølge selskapet.

* Testet på over 20.000 personer i en såkalt fase 3-studie.

* En såkalt vektorvaksine (ikke reproduserende). Inneholder ikke covid-19-virus, men en annen type virus der man har satt inn deler av arvestoffet fra covid-19. Viruset kan ikke formere seg i kroppen. Viruset kommer seg inn i cellene i kroppen og får dem til å produsere spikeproteinet til covid-19-viruset. Kroppen oppfatter proteinet som fremmed og lager antistoffer som også fungerer mot koronaviruset.

* Den siste vaksinen som det er søkt om godkjenning for i EU.

* Tas i én dose, men testes nå også med bruk av to doser.

* Testet på opp til 60.000 personer i fase-3-studier.

* Foreløpige resultater fra studier tyder på at vaksinen utløser produksjonen av antistoffer og immunceller som retter seg mot SARS-CoV-2 koronavirus, opplyser legemiddelverket.

* Kan oppbevares i kjøleskapstemperatur i minst tre måneder.

* Vil trolig koste rundt 90 kroner per dose. Siden den trolig kan tas i én dose, er den derfor relativt billig.

* En vektorvaksine (se over)

(Kilder: Legemiddelverket, NTB, BBC, AFP)

Ordliste

Går på skinner: går greit. Er OK.
Betinget: her: foreløpig
Frivillig: her: ikke tvang. Bestemmer selv om man vil ta vaksinen eller ikke ta den.
Trolig: antageligvis. Nesten sikkert.
Kritiske samfunnsfunksjoner: viktige jobber for samfunnet.