Stemte imot nye flyktninger

Saltdal vedtok å ta inn ti nye flyktninger for neste år. Men det lokale Frp-laget stemte imot.
Foto: Wikimedia Commons
Under forutsetning av kapasitet innenfor skole og helse, samt at det finnes egnede boliger, vedtok Saltdal kommune å bosette flere flyktninger i 2013.

Forslaget ble imidlertid stemt imot fra kommunens Frp-politikere, skriver Avisa Nordland.

– Vi stemte imot bosetningen av de ti nye, sier kommunestyrepolitiker Jim Hansen fra Saltdal Frp.

Imidlertid var det enig i at fraflyttinger suppleres med nye bosettinger. I tillegg kommer familiegjenforeninger.

Skal involvere Husbanken

Kommunestyret vedtok også å kontakte Husbanken for å drøfte mulige boligløsninger og etablere flere boliger for flyktninger.

– Her skal boligstiftelsen involveres, noe som ble enstemmig vedtatt, kommer det frem fra kommunestyret.