Overleverte underskrifter for å redde flerkulturell fødselshjelp

Grete Herlofsen (generealsekretær N.K.S.) og Marit Stene Severinsen (prosjektleder) leverte forrige uke underskrifter til statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke for å redde tilbudet om fødselshjelp for innvandrerkvinner.
Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske Kvinners Sanitetsforening overleverte tidligere denne måneden underskriftene til Helse og omsorgsdepartementet.

Oslo universitetssykehus i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening har siden mars 2018 tilbudt Flerkulturell doulastøtte til gravide innvandrerkvinner som er i en ekstremt sårbar livssituasjon.

Nå forsvinner deler av finansieringen ved årsskiftet, og sykehusene i Oslo, Lørenskog, Trondheim og Drammen står nå i fare for å miste tilbudet, melder Oslo universitetssykehus i en pressemelding.

I november ble det lansert en film og underskriftskampanje om Flerkulturell doula, som resulterte i 41 000 visninger og 1920 underskrifter. Underskriftene ble overlevert statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke.

– Her er målet å få til en videre bærekraftig finansiering av dette viktige tiltaket, ifølge Sanitetsforeningen.