Ap, Sp og Frp sammen om nye asylinnstramminger

Ap, SP og FrP stemte for fire forslag som blant annet handlet om å skjerpe kravene til klarlegging av identitet og skjerping av underholdskravet og tilknytningskravet i familieetableringssaker.
Foto: Eirik Helland Urke
Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blitt enige om å stramme inn asylpolitikken på flere punkter.

Til tross for at Frps budsjettavtale med regjeringen inneholder innstramminger i asyl- og flyktningpolitikken, valgte Frp nylig å stemme for ytterligere innstramminger sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

De tre partiene stemte for fire forslag fra Arbeiderpartiet som blant annet handlet om å skjerpe kravene til klarlegging av identitet og skjerping av underholdskravet og tilknytningskravet i familieetableringssaker.

Solveig Schytz, innvandringspolitisk talsperson i Venstre, kaller det hele for en «katastrofe».

– Dette er et forvarsel om hva slags politikk vi får hvis det blir regjeringsskifte neste år. En regjering med Ap og Sp som får støtte i enkeltsaker fra Frp, vil bli katastrofe for innvandringspolitikken og ille for dem som er opptatt av en human asylpolitikk, sier Schytz til Vårt Land.

Les også: Stortingsflertallet stemte for enda flere innstramninger i innvandringspolitikken enn det Frp hadde forhandlet seg frem til i budsjettavtalen

Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani sier Arbeiderpartiets forslag kom som et svar på at regjeringen ønsket å hastebehandle et forslag om å øke tiden for å få permanent opphold i Norge fra tre års botid til fem år.