Starter opp med flerkulturelt kommunikasjonsverktøy

Et nytt digitalt verktøy skal minoritetsspråklige pasienters og helsepersonells behov for støtte i hverdagskommunikasjon.
Foto: Irene Lie/OUS
Helse Sør-Øst har fått i oppdrag å se på muligheter for at ansatte og minoritetsspråklige pasienter kommuniserer bedre.

Kommunikasjonsverktøyet skal være digitalt og vil tas i bruk i hele helseregionen, ifølge en pressemelding fra Oslo universitetssykehus.

– Minoritetsspråklige pasienter og helsepersonell har et stort behov for støtte i hverdagskommunikasjon når tolk ikke er til stede. Behovet har blitt ekstra tydelig under pandemien, fordi pårørende i mindre grad har fått bli med inn på sykehuset, og dermed ikke har kunnet støtte i hverdagskommunikasjonen.

Tiltaket gjøres i samarbeid med Thoraxkirurgisk avd. og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke som har fått midler til prosjektet «Fremmedspråklig og nyoperert – forstå meg!» fra Stiftelsen Dam.

Verktøyet kan brukes i hverdagskommunikasjon som f.eks. informasjon om stell og mat, rutiner, toalettbesøk, søvn, smerter og dagsform. Verktøyet skal ikke erstatte bruk av kvalifisert tolk i medisinsk kommunikasjon.