– Gi meg tillit..

- Vi må vise fram vårt alternativ av Norge som fredsnasjon og en klar støtte og engasjement til demokratibevegelser verden rundt, sier Akhtar Chaudhry som er 4. visepresident og Stortingsrepresentant for SV.
Foto: Faksimile
...så skal jeg bruke min plass på Stortinget for å gjøre SV til et tydelig venstreparti, sier Chaudhry i et notat som er sendt til medlemmene i Oslo SV.

– Jeg er motivert til å kjempe for at SV inntar denne klare posisjonen i norsk politikk. Derfor stiller jeg meg til Oslo SV’s disposisjon foran en spennende nominasjonsprosess denne høsten. Får jeg tillit, vil jeg bruke min plass på Stortinget for å gjøre SV til et tydelig venstreparti, skriver Chaudhry i et 15 siders dokument.

Hele dokumentet kan du lese her Politisk plattform – Akhtar Chaudhry 2012.pdf

Han nevner velferd, fred- og solidaritet, miljø, EØS-motstand, vold mot kvinner, inkludering og utfordringer muslimsk ungdom møter som områder han er spesielt opptatt av.

– Jeg mener at vi må bli tydeligere på vår ideologi rundt folkestyret i det egalitære Norge.

– Dersom SV skal kunne eksistere i norsk politikk må SV bli et tydeligere alternativ til Arbeiderpartiet. Med ny ledelse og Audun Lysbakken som leder har vi nå en mulighet til å gjøre SV bredere som parti, og med det spisse vårt politiske budskap.

Vil stramme inn for våpenindustrien

– Vi trenger å vise at vi ønsker å styre norsk våpenindustri strammere, motstand mot NATO og en konsekventmotstand mot norsk krigsdeltakelse utenlands uten en demokratisk debatt i Stortinget. Et utvetydig FN-mandat før vi sender soldater ut av landet må være en selvfølge, skriver Chaudhry videre.

Det finnes 100 maktposisjoner i Oslopolitikken, men kun fem personer med minoritetsbakgrunn blant disse, i følge tall som Chaudhry har hentet inn. 

– Dette viser en ubalanse som ikke kan forsvares. SV står i en spesiell posisjon i forhold til dette fordi svært mange minoritetsmiljøer ser på SV som sitt parti, understreker han.