VG: 30 Moria-flyktninger plukket ut til Norge

KrF leder, Kjell Ingolf Ropstad sier at de første 30 trolig vil ankomme Norge i januar.
Foto: Regjeringen
Hellas har valgt ut 30 flyktninger fra Moria-leiren som skal relokaliseres til Norge, melder VG.

– Vi har fått en liste med navn fra Hellas. Til nå har saken vært i greske myndigheters hender, og vi har presset på for en avklaring, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til VG.

Utlendingsdirektoratet (UDI) skal nå foreta en sikkerhets- og ID-sjekk.

– Det er foreløpig 30, så vi er på god vei mot de 50 vi har lovet å hente ut, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han sier at de første 30 trolig vil ankomme Norge i januar.

UDI fikk 9. september instruks om å starte arbeidet med å relokalisere flyktninger fra Hellas til Norge. Dette var samme dag som storbrannen i Lesvos, der hele Moria-leiren blant ned. Alle leirens rundt 7.500 beboere har siden blitt huset i en provisorisk leir.

Over 1.600 enslige mindreårige asylsøkere og sårbare familier har også blitt hentet ut gjennom EUs relokaliseringsprogram. Disse er overført til Belgia, Finland, Frankrike, Irland, Luxembourg, Portugal og Tyskland.