Sliter med å få jobb

Ikke-vestlige nyutdannede sliter mer med å få jobb, ifølge en ny NUFI-undersøkelse. Foto: illustrasjon.
Foto: Scanstockphoto
Nyutdannede med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har et høyere ledighetsnivå enn etnisk norske, viser NIFUs kandidatundersøkelse.
Claudio Castello
Latest posts by Claudio Castello (see all)

I går la Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) sin kandidatundersøkelse lagt fram. Undersøkelsen viser at det er svært vanskelig for nyutdannede med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn å få arbeid, melder Norsk studentorganisasjon.

– Her ser vi nok en rapport som slår fast at det fremdeles foregår diskriminering i arbeidslivet. Nå må arbeidsminsiter Anniken Huitfeldt innkalle partene i arbeidslivet til et toppmøte om dette, sier Øyvind Berdal, leder av Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Skremmende og avslørende

Undersøkelsen viser at ulikheten er særlig tydelig blant mastere i naturvitenskap og teknologi. Men blant personer med treårig ingeniørutdanning finner forskerne ingen slik forskjell. 

Rapporten påpeker videre at det er tankevekkende at i et arbeidsmarked der det fra næringslivshold stadig påpekes behov for realister og sivilingeniører, er det en høy andel nyutdannede med innvandringsbakgrunn med slik utdanning som er uten arbeid. Den sier videre at dette ikke synes å kunne forklares med forskjeller i karakterer. Alle de undersøkte er dessuten utdannet i Norge og har norsk adresse på undersøkelsestidspunktet.

– Jeg synes dette er skremmende og veldig avslørende. Her er det nyutdannede som trenger jobb, men som ikke får det kanskje bare fordi de de har et annet navn. Dette er uholdbart, påpeker Berdal.