Skillene i Oslo øker under pandemien

De seks bydelene der flest elever har testet positivt, er de seks bydelene med lavest gjennomsnittsinntekt. Det er også i disse bydelene flest bor trangt.
De fleste barne- og ungdomsskoler med mye smitte ligger øst i Oslo. Mye tyder på at koronatiltak i skolene forsterker skillene mellom øst og vest i hovedstaden.
13Shares

– Når man sender hele skolen hjem, forsterkes betydningen av sosioøkonomisk bakgrunn radikalt, sier professor Marte Blikstad-Balas ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

– Elevene sendes hjem til helt ulike hjem og helt ulike fysiske forhold. Noen sitter med hjemmekontor og får lunsj servert og tett faglig oppfølging av foresatte. Andre har det helt motsatt. Effekten forsterkes over tid

Mest smitte på øst-kanten

Ifølge en kartlegging Aftenposten gjorde i november har over 12 000 Oslo-elever vært i karantene i løpet av pandemien. De fleste barne- og ungdomsskoler med mye smitte ligger øst i Oslo. På videregående skoler, hvor det er fritt skolevalg, er skolene med mange smittetilfeller mye jevnere fordelt. 

144 av 204 skoler i Oslo svarte på spørsmålene. Siden er viruset blitt knyttet til flere skoler. Ved Apalløkka skole i Grorud ble over 50 personer smittet forrige måned.

Lav inntekt og trangboddhet

Den skjeve fordelingen underbygges av ferske tall Aftenposten har fått fra Oslo kommune:

Totalt er 1473 barn og unge i skolealder (6-19 år) rapportert smittet i Oslo gjennom pandemien.

De seks bydelene der flest elever har testet positivt, er de seks bydelene med lavest gjennomsnittsinntekt. Det er også i disse bydelene flest bor trangt.

Hjemmeskole og hjemmebarnehage

Professor Blikstad-Balas viser til at noen elever bor med mange småsøsken. Da kan det både bli  «hjemmebarnehage» og  hjemmeskole i samme bolig.

Både på øst- og vestkanten er det elever med ulike forutsetninger for å ha hjemmeskole, understreker Aftenposten. Hovedtendensen er likevel tydelig: Det er flest som bor trangt i øst. Her har det også vært flest elever i karantene.

Saynab Mohammed har tre barn på forskjellige trinn. Hun forteller til Aftenposten at familien har god plass, men at det likevel kan være utfordrende når flere av barna skal ha digitale møter samtidig.

– Mer stress med hjemmeskole

– Jeg synes det er veldig vanskelig med hjemmeskole. Det skaper mer stress, og barna blir mindre motiverte for skolearbeidet. Da lærer de mindre, sier Saynab Mohammed.

– Skolen har tilrettelagt godt og gjort det de kan. Men vi har kanskje ikke selv den skolegangen som skal til for å hjelpe barna. Det er også aleneforeldre som synes det er vanskelig med hjemmeskole når barna må være alene hjemme, forteller Mohammed.