Viktige diasporamiljøer

Mohamed Husein Gaas, forskningsassistent ved Fafo, taler her til forsamlingen på Voksenåsen.
Foto: Johannes Bjelland
Nettverket Diaspora Network inviterte til seminar 23. og 24. november om diasporamiljøers deltakelse i demokratiutvikling og sivilt samfunn i utviklingsland.

Seminaret samlet sammen utviklingsminister Heikki Holmås, samt flere forskere og organisasjoner i Norge og England som gav sine innspill om det store bildet.

Valget om å fokusere på land som Somalia og Sri Lanka under årets seminar ble begrunnet med at begge land har store diasporagrupper i Norge som har spilt en viktig rolle i sine opprinnelsesland i en postkonfliktsfase.

 
Foto : Johannes Bjelland

Viktig bidrag

Mohamed Husein Gaas, norsk-somalier og forskiningsassistent hos Fafo, anslo at den somaliske diasporaen teller inntil 1,5 million mennesker, noe som utgjør 22.5% av Somalias totale befolkning.

– Somalierne i utlendighet er en av de største diasporagruppene i verden i forhold til landstørrelse og utgjør også den største afrikanske diasporagruppen i Norge. Somalierdiasporaen har bistått med konfliktmekling og pengeoverføringer, som har vært helt avgjørende for vanlige folks overlevelse i Somalia de siste tiårene.

 
Foto : Johannes Bjelland
 
Foto : Johannes Bjelland

Norge må lære

Utviklingsminister Heikki Holmås vedgår at diasporaer generelt har en veldig viktig påvirkningsrolle og at Norge har mye å lære av andre land med store diasporaer som USA, Australia og Canada.

 
Foto : Johannes Bjelland

– Norske myndigheter må også finne en måte å jobbe på som inkluderer denne kompetansen, uttalte han til de fremmøtte.