Kritiserer norsk våpenimport fra Israel

Tankvåpenet IMI-120 milimeter er blant det israelske forsvarets mest solgte artikler.
Foto: Natan Flayer
Norge importerer i dag israelske våpen og har forskningssamarbeid med israelsk sikkerhetsindustri. Norskproduserte våpen blir også brukt i de okkuperte palestinske områdene. Rødt-leder Bjørnar Moxnes reagerer sterkt og krever at våpenhandelavtalen revurderes.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp krever at regjeringen rydder opp og sørger for en politikk som ikke støtter israelsk militærindustri. Nylig lanserte de en ny rapport om norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel.

– Rapporten viser at Norge gjør okkupasjonen av palestinsk område mer effektiv. Det må opphøre, sier Stein Gulbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

Generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp framholder at militærindustrien spiller en avgjørende rolle for å opprettholde Israels 45 år lange okkupasjon av Vestbredden og Gazastripen.

Norskproduserte våpendeler brukes i stort omfang av Israel.

– Militært samarbeid og våpenhandel med Israel bidrar til å styrke dette regimet. Vi krever derfor en mer konsistent norsk våpenpolitikk overfor Israel, sier Tørres til Fagbladet.

Ap vil ikke endre kurs

Statssekretær Gry Larsen (Ap) i utenriksdepartementet har punktert den siste anti-israelske kampanjen til Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. Norske våpendeler til Israel er uproblematisk, og generelt importforbud fra Israel, også når det gjelder forsvarsmateriell, er “ikke aktuell norsk politikk”, sier hun.

Overfor Nrk.no avviser hun de viktigste anbefalingene i rapporten.

– Det er ikke problematisk at norskproduserte våpenkomponenter havner i Israel, sier Larsen. Hun forklarer at norsk forsvarsindustri i stor grad selger deler og komponenter som andre land setter inn i større system. Derfor havner norske våpenkomponenter i Israel, selv om ikke Norge selger forsvarsmateriell direkte til “land der det er krig eller hvor krig truer”.

Selv om det er forbudt å eksportere våpen fra Norge til Israel, finner norsk krigsmateriell likevel veien til Israel, viser rapporten som er skrevet av forsker og fredsaktivist Alexander Harang.

Forfatteren framholder at våpen produsert i norskeide fabrikker i utlandet og våpensystem med norskproduserte deler i dag brukes i stort omfang av Israel.

– Norge eksporterer også krigsmateriell til våre allierte uten å kreve garanti for at dette materiellet ikke videreeksporteres til Israel, og disse alliertes praksis er å eksportere tilsvarende krigsmateriell nettopp til Israel, påpeker Harang.

Norsk Folkehjelp og Fagforbundet krever at også salg av våpendeler, og ikke bare ferdigprodusert våpen, må reguleres gjennom Arms Trade Treaty (ATT). Foreløpig er dette inne i ATT-teksten det forhandles om, men det er flere land, blant annet Brasil og Malaysia, som ikke ønsker å ha det med i avtalen.

Med Israel For Fred (MIFF) mener det er en del feil i rapporten. Les kommentaren her.  

Rødt ser rødt

– Når en av verdens sterkeste militærmakter bomber et område på størrelse med Oslo, der det lever 1,5 millioner mennesker, kan det vanskelig karakteriseres som noe annet enn statlig terror. Norge må kreve at Israel umiddelbart stanser krigshandlingene, og at de opphever blokaden av Gaza. Det holder ikke å kreve «tilbakeholdenhet», slik utenriksminister Barth Eide nå gjør, sier Moxnes. 

Rødt krever at også norske våpenfabrikker i utlandet underlegges de samme kravene til eksportforbud til Israel. Regjeringa må bruke eiermakta til å hindre at den norskeide fabrikken Nammo-Talley i USA, eksporterer våpen havner til Israel. Også reglene for del-leveranser og eksport av våpenkomponenter må skjerpes.