Mustafa Hasan (18) går til søksmål mot Utlendingsnemnda

Hasan sier selv at han ser fram til å få prøvd saken sin rettslig.
Foto: Privat
Advokatfirmaet Fend har tatt ut søksmål mot Utlendingsnemnda (UNE) på vegne av Mustafa Hasan. De krever at utvisningsvedtaket mot ham blir ugyldiggjort.

Det er forskjellsbehandlingene mellom Mustafa og hans ett år eldre bror Abdel som er bakgrunn for stevningen, opplyser brødrenes advokat Nicolai Skjerdal til NTB.

– Den er uforståelig og usaklig, sier Skjerdal.

Hasan sier selv at han ser fram til å få prøvd saken sin rettslig.

– Jeg synes det er på tide å vise hva som er riktig. Jeg håper at alle som er til stede i retten, skal dømme ut fra hva som er riktig og galt, og at folk ser at dette er et problem i utlendingspolitikken, sier Hasan til NRK.

– Jeg håper jo selvfølgelig mer enn alt at jeg får bli og at rettferdigheten vil seire, sier 18-åringen.

20. mars 2019 fikk Mustafa avslag på sin søknad om opphold hos UDI. I januar året etter fikk Abdel innvilget opphold.

De to hadde ulike saksbehandlere, opplyser Skjerdal.

Mustafa Hasan anket avslaget inn for Utlendingsnemnda (UNE), som opprettholdt vedtaket. I søksmålet krever han og Fend at Oslo tingrett kjenner UNEs vedtak ugyldig.

I tillegg peker han på at Mustafas klagesak er avgjort av kun én nemndleder, og at nemnda dermed ikke har vært beslutningsdyktig.

– Det er en avgjørende saksbehandlingsfeil, mener advokaten, som ber om at en ny vurdering finner sted i ordinær nemnd med tre medlemmer, eller i såkalt stornemnd med sju medlemmer.

Skjerdal ber nå Oslo tingrett om å gi ham rett til å oppholde seg i landet så lenge søksmålet pågår.