Funnet skyldige

Vold mot barn: Barnevernet gjør ofte feil når de går inn i minoritetsfamilier med voldsproblemer, viser ny forskning
Foto: ScanStockPhoto
Et indisk foreldrepar ble i dag i Oslo Tingrett dømt til 15 og 18 måneders fengsel for vold og mishandling av deres barn.
0Shares

Foreldreparet, som er indiske statsborgere har to felles barn, som er sju år og to gammel.

En av de dømte i saken flyttet til Norge i november 2010 for å jobbe som IT-konsulent i firmaets norske filial. Ektefellen reiste sammen med barna til Norge i mai 2011, og har vært hjemmeværende mens familien bodde i Norge.

Slått og truet

Ifølge retten ble den fornærmede brent med en varm skje eller annen metallgjenstand på venstre legg slik at han fikk et arr.

Ifølge retten ble den fornærmede brent med en varm skje eller annen metallgjenstand på venstre legg slik at han fikk et arr. Han ble også ved flere anledninger slått med belte og truet med ytterligere voldsutøvelse av de tiltalte.

– Vi finner det følgelig bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte, i perioden familien bodde i Frognerveien, fra september 2011 til mars 2012, flere ganger truet med å slå fornærmede med kjøkkenredskaper eller lignende, heter det i dommen.

Skulle dømmes strengt

Ifølge tingretten er det fra lovgivers side uttalt at straffen for mishandling i nære relasjoner generelt bør ligge noe over sammenlignbare voldsforbrytelser, spesielt med tanke på en lovendring som ble vedtatt i juni 2010.

– Straffeutmålingen i saker med familievold må nødvendigvis bero på en samlet vurdering hvor en rekke momenter kan trekkes inn. Sentrale elementer vil være hvor lenge krenkelsene har funnet sted, karakteren av de krenkelser som foreligger, hyppigheten, skadepotensialet og de konkrete skadevirkningene, står det videre i dommen.

Bekymrede slektninger og blandede reaksjoner

Hjemme i India er parets familier sterkt bekymret for situasjonen, og søkte blant annet om hjelp fra sine egne myndigheter og indiske diplomater, ifølge tv-kanalen IBN.

India har saken fått stor oppmerksomhet i mediene.

– Ifølge familien har en indisk diplomat allerede vært i kontakt med en av foreldrene i forkant av dommen. I tillegg har delstatsmyndighetene der foreldreparet kommer fra kommet med en innstilling til indisk UD om å søke repatriering til hjemlandet, melder IBN

Saken har også vakt blandede reaksjoner. På IBNs Facebook-sider er kommentarene mange og meningene sterke.

– Kudos til Norge for at de beskytter barn. En kan ikke mishandle barna bare fordi du har gitt liv til dem, og de er heller ikke din “personlige eiendom”. Barn er sårbare og må beskyttes av staten, skriver en av debattantene.

– Hvordan man definerer avstraffelse er subjektivt. Jeg er i 50-årene og ble regelrett fysisk avstraffet av mine foreldre. Men hadde jeg noe særlig vondt av det? Nei, snarere tvert i mot, skriver en annen.

– Hvorfor ikke gi foreldre en hjelpende hånd, spesielt når det er snakk om så store kulturforskjeller i barneoppdragelse? Hvorfor vente helt til de må begå et lovbrudd og bli fengslet?

– Jeg ser ikke dette som et problem for Norge. Alle indere burde skjønne at de må sette seg inn og forstå lovene til det landet de skal til, skriver en annen.