Politiet i Sør-Trøndelag anmeldt for rasisme i igjen

Politiet i Sør-Trøndelag anklages for rasisme igjen. Bildet fra demonstrasjon mot politirasisme i etterkant av politidrapet på Obiora.
For fjerde gang er politiet i Sør-Trøndelag meldt til Spesialenheten for politisaker på grunn av rasisme.
0Shares

1999: Ghanesiske Sophia Baidoo holdt på å vaske Sparebank1s filial på Heimdal i Trondheim. Ved en feiltakelse ble alarmen utløst. Først kom to vektere og seinere tre polititjenestemenn til stedet. Politiet kontrollere Baidoo, til tross for at hun hadde vaskefirmaets logo på skjorta, kunne vise fram sitt ansettelsesbevis og oppgi koden man bruker for å stoppe alarmen. Like etter blir hun kalt «svarte faen», lagt i håndjern og utsatt for unødig maktbruk. Av politiet i Sør-Trøndelag. Statsadvokat Helge J. Kaasbøll i Trondheim beskriver politimannens opptreden som «klart kritikkverdig», «krenkende», «uforholdsmessig» og «unødvendig». Likevel har han kommet til at straffesaken må henlegges etter bevisets stilling. videofilmen som utgjør et sjeldent bevismateriale, tatt opp av bankens videokamera, ble ikke tillagt noen vekt, selv den dokumenterte politirasismen.

2006: Nigerianske Eugene Ejike Obiora omkommer i et basketak med politiet etter han først nektet å forlate området og motsatte seg arrest. Saken fikk betydelig medieoppmerksomhet, og politimennene som var innvolvert ble anklaget for verdreven maktbruk og rasism. Saken fikk ytterligere oppmerksomhet da det kom frem at politimannen som tok halsgrep på Obiora var involvert i Baidoo-saken i 1999, hvor Sophia Baidoo ble lagt i bakken og kalt “svarte faen”. Saken ble etterforsket av Spesialenheten for politisaker, og spesialetterforskeren som gransket politimannen som tok livet av Obiora viste seg å selv være en tidligere kollega av ham.

2007: Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD) oppdager at politiet i Sør-Trøndelag har hengt tegninger av Mohammed-karikaturen og tegningen av afrikanske kannibaler i politihuset. Hvorfor har ingen ansatte har reagert på tegningene som er rasistiske og islamofobiske? Spurte lederen for OMOD i et brev til Justisministeren og daværende politidirektør Ingelin Killengreen. Organisasjonen mener at ansatte i politiet åpenbart må ha et holdningsproblem siden ingen har fjernet bildene. Saken ble meldt til Spesialenheten for politisaker som henla saken. Jan Egil Presthus, Spesialenhetens leder, skrev i sin avgjørelse at han ikke kan se at opphengingen av leserbrevet kan rammes av rasismeparagrafen.

Baidoo-saken: Overvåkningskamera dokumenterte politiets maktmisbruk og rasisme.

Dokumenterte politirasisme hos Sør-Trøndelagspolitiet.

2007: En holdningsundersøkelse som ble utført på oppdrag fra Sør-Trøndelag politidistrikt i 2007 viste at hver tiende politimann som svarte på undersøkelsen hadde rasistiske holdninger. ) prosent sksepterer bruk av ”pakkis” og ”svarting”, 15 prosent mener det eksisterer negative holdninger til innvandrere i eget politidistrikt og 11 prosent mener det forekommer rasisme i eget politidistrikt. En tredel av de ansatte lot være å svare på spørsmålene.

2012:  Organisasjonen Folk er Folk anmeldte denne uken politiet for å ha forlatt en gruppe romfolk i hjelpeløs tilstand i forbindelse med et motorhavari i sprengkulda på E6 sør for Trondheim natt til lørdag. Det var 20 kuldegrader eller enda kaldere i perioden frem til de ble tatt hånd om av lokale folk. Ottar Krovoll en lokal bebor i Trondehim hjalp romfolket. Til adresseavisa opplyste politiet at de fire personene ikke hadde bedt om hjelp da politipatruljen besøkte dem langs veikanten. Da hadde de hatt motorstopp og var uten varmekilder siden 11 fredag formiddag. Til andre media hevdet politiet at de hadde observert personer sovende inni den uoppvarmede bilen og ikke ønsket å vekke de.
– Hvis dette ikke er diskriminering så må konklusjonen være at også vanlige nordmenn står i fare for å bli etterlatt hjelpeløse av politiet i 20 minusgrader. Det er ikke en særlig betryggende tanke, sier Bjønnulv Evenrud, leder i Folk er Folk som onsdag anmelder de ansvarlige i politiet for å forlate mennesker i hjelpeløs tilstand med betydelig fare for liv og helse.

Ingen av de anklagede politimennene ble sagt opp fra sin jobb, og disse politimennene jobber fremdeles ved samme politikammer.
 
Politiet i Sør-Trøndelag har ikke svart på Utrops henvendelse.