Lixom fikk æren av å møte den unge jenta som mange norsk-pakistanere taler om for tiden. Hadia Tajik, tidligere kjent som journalist og skribent, gled for kort tid siden stille inn i inkluderingsministerens kontor som politisk rådgiver
– Kulturminister Hadia Tajik (bildet) bekrefter at vi trenger et alternativ: større avstand mellom stat og kultur, og mer private kulturpenger for å spre makten, mener Civitas Anna Katharina Fonn Matre og Kristian Meisingset på kommentarplass i Aftenposten.
0Shares

Begge har sammen skrevet boken Kultur for kulturens skyldskriver blant annet at det må slås fast en klar grense på hva slags føringer kulturpolitikerne kan tillegge Kulturrådet.

– Kulturrådet har gått fra å være armlengdesorgan til å bli Kulturdepartementets forlengede arm. Selv om mange kulturfolk i dag støtter de rødgrønnes gode og velmenende verdier om sosial inkludering, ville nok tonen vært en annen om vi hadde en FrP-minister som bare snakket om betydningen av å ta vare på nasjonal kulturarv og beskytte landet mot impulser utenfra, er blant argumentene i kommentaren.

Ny, faglig forvaltningsenhet

I forlengelsen av endringene i Kulturrådet ønsker bokforfatterne en ny forvaltningsenhet som skal ta ansvar for langsiktige driftstilskudd til kulturinstitusjoner.

– Hit bør det flyttes oppgaver fra Kulturrådet, slik at Kulturrådet kan bli et rent organ for støtte til kortvarige og nyskapende prosjekter. Også oppgaver fra departementet, som ikke besitter tilstrekkelig faglig kompetanse til å forvalte tilskuddene bør flyttes til dette organet.

Fonn Matre og Meiningset påpeker også verdien av mer private penger til kulturen.

– I dag har stadig flere erfaring med hvor positivt det er med mer private penger. Fritt Ord gir uvurderlig støtte til mange viktige prosjekter. Og en økende menge stiftelser.I stedet for en forenklet diskusjon der høyresiden anklages for å overlate alt til det frie, uregulerte markedet, bør vi kunne diskutere: Hvilke reguleringer er best for kulturen?

For å lese Tajiks opprinnelige innlegg i debatten, klikk her.