Sjeggestad ny leder i innvandringsavdelingen

 
Foto: facebook.com
Ifølge regjeringen.no blir Terje Sjeggestad ny ekspedisjonssjef i innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han tiltrer i slutten av mars 2013.
0Shares

UNEs nettsider opplyser at Sjeggestad inntil nylig har hatt permisjon fra en stilling som ekspedisjonssjef i departementet, og han gjeninnsettes nå i stillingen.

Han har permisjon for å gå på Forsvarets Høgskole i perioden 8. januar-22. mars, og tiltrer umiddelbart deretter.

Også PST-aktuell

Sjeggestad har blant annet vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementet før han ble Utlendingsnemndas første direktør i 2001. Han ble i januar 2007 utnevnt i statsråd til en ny seksårsperiode som direktør for Utlendingsnemnda, hvor han fratrådte stillingen i 2012 etter endt åremål.

Etter PST-sjef Janne Kristiansens avgang 2. april, var han også en periode aktuell for den jobben.