Mindre segrering i Oslo i 2000-tallet

Segrering har ikke økt i Oslo som helhet, viser undersøkelse
Foto: Flickr
Feil å setter likhetstegn mellom økt andel innvandrere i enkelte bydeler og økt segregrasjon, mener forsker i Svein Blom i Statistisk Sentralbyrå (SSB).
0Shares

– Tross voksende innvandrerandel i ytre by økte ikke den etniske segregasjonen for byen som helhet på 2000-tallet, skriver Blom i en artikkel i Tidskriftet for Velferdsforskning. 

Blom skriver videre at segresjonen i Oslo har flatet ut fra 2000 tallet, noe som står i kontrast til en allmenn oppfatning i befolkningen. 

– Forskjellen mellom bosettingsmønsteret til innvandrere og deres norskfødte barn og majoritetens bosettingsmønster økte jevnt i løpet av første tiårsperiode. Segregasjonen stoppet å stige etter 1998, men derimot synker, påpeker Blom.

Segresjonen i Oslo har flatet ut fra 2000 tallet.

Forskjell på landbakgrunn

– Det er også forskjell på landbakgrunn når det gjelder grad av segresjon. I 2010 bor hele 73 prosent av de srilankiske innvandrerne og deres norsk fødte barn i Groruddalen, mens tilsvarende andel for personer med bakgrunn fra Pakistan og Tyrkia er hen holdsvis 50 og 55 prosent. Kun 18 prosent av majoritetsbefolkningen er bosatt i det samme området, står det i artikkelen.

Blom henviser til en annen undersøkelse som viser at i bydeler i Oslo med lav innvandrerandel er minoritetselevenes sosiale omgang mer preget av kontakt med ungdom med norskfødte foreldre inn i bydeler med høyere innvandrerandel.