Svartmaler innvandrerkvinner

Innvandrerkvinner føler seg utsatt for et dårlig rykte gjennom negativ medieomtale. Nå slår enkelte av de tilbake i et leserinnlegg i Aftenposten.
Foto: Aon R. Naqvi
Mediene fremstiller innvandrerkvinner som stakkarslige, analfabeter, undertrykkede og dårlig integrert, påpeker samtalegruppen på Stella- Røde Kors Kvinnesenter i et leserinnlegg i Aftenposten.
0Shares

– Hvorfor situasjonen er sånn? Hvorfor sliter vi med å få jobb? De norske mediene har spilt en sentral rolle i å gi oss en identitet som hindrer oss fra å nå målet, påpeker samtalegruppen.

I innlegget vises det til tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den registrerte arbeidsledigheten er mer enn tre ganger så høy for innvandrere som for ikke-innvandrere. 

– I tillegg til denne underforståtte definisjonen har vi innvandrerkvinner fått noen andre kjennetegn via mediene, for eksempel stakkarslig, analfabet, undertrykket og dårlig integrert. Alle disse stigmatiserende mediekonstruerte bildene har vært med på å svartmale oss innvandrerkvinner og skade ryktet vårt blant folk flest. Mange som ikke selv har noen kontakt med innvandrerkvinner kan lett tro på disse stereotypiene, uten å finne sannheten gjennom egen erfaring.

– Lytt til oss!

Samtalegruppen mener slike rykter er ikke bare skadelige for identiteten, men også påvirker selvtilliten.

– Vi kan ende opp med å tro at vi faktisk ikke kan ha de samme livsmålene som etnisk norske eller europeiske kvinner. For å redusere arbeidsløsheten blant oss innvandrerkvinner er det derfor viktig å først rette på det feilaktige medieskapte bildet samfunnet har av oss. Vi vil med dette invitere mediene til å komme og snakke med oss. La oss få muligheten til vise frem litt flere nyanser.

Les hele innlegget her.