Fra krigen til kommunestyret

Foto: Privat
Foto: Privat
Anisa Ali Aden skaper avisoverskrifter og høster skryt fra Helga Pedersen.
Grazyna Skarpås
Latest posts by Grazyna Skarpås (see all)

– Det har vært en lang reise for meg fra jeg kom hit som asylsøker på Sunndal asylmottak til i dag når jeg har fast jobb som morsmålslærer i Sunndal kommune, eier egen leilighet og er medlem av kommunestyret og nestleder i Sunndal Arbeiderkvinnelag, forteller hun.

”Anisa imponerte alle” var overskriften i en artikkel hos Auraavisen etter at Anisa hadde holdt et foredrag på kvinnekonferansen i Stjørdal i slutten av oktober.

– Jeg ble veldig glad – det er en overskrift alle ville bli glad for å se knyttet til sitt navn. Men det kan slå begge veier – kanskje forventer folk mer av meg enn jeg kan gi, og kanskje noen tror jeg blir overlegen og selvgod av det, mener Anisa.

Vi innvandrerkvinner må tørre å gå den veien som norske kvinner gikk på 60- og 70-tallet.

Hun understreker at det egentlig ikke handler om henne. 

– Men det er jeg som har turt å sette innvandrerkvinner på dagsordenen i Sunndal. Det handler mest om at vi som innvandrerkvinner må tørre å gå den veien som norske kvinner gikk på 60- og 70-tallet – tørre å ta vår plass i arbeidsliv, samfunnsliv og kulturliv. Vi møter i deg mange av de samme mekanismene som norske kvinner møtte da. Fordelen er at veien allerede er gått og vi har verktøyene til å komme oss videre. Nå må vi begynne å gå, utdyper hun.

Ble nominert
I fjor ble hun valgt inn i kommunestyret i Sunndal for Arbeiderpartiet. Fra en sisteplass på valglista, klatret hun gjennom personstemmer og slengere opp 21 plasser og kom inn som Arbeiderpartiets niende representant av 16 i kommunestyret. Hun har også fått plass i oppvekst- og omsorgsutvalget.

– Har du alltid vært en flinkis?

– Flink vet jeg ikke om jeg vil kalle det, men jeg har alltid vært sterk og uredd. Kunnskap er viktig og det er veien til bedre forståelse mellom folk.

Kunsten å bli integrert
For ti år siden kom hun som flyktning til Norge med to barn.

 – Det var veldig vanskelig for meg å komme til et nytt land med nytt klima, nytt språk, ny kultur og samtidig være alenemor. Jeg har følt meg ensom både blant nordmenn og blant mine egne. Nå går jeg på fjellturer og skiturer og trives med det – jeg føler meg godt integrert.

– Hva er det innvandrerne i Norge kan gjøre selv for å bedre situasjonen sin?

 – Innvandrere må nok i større grad gripe de muligheter som ligger i det demokratiske systemet – dette gjelder både kvinner og menn. Innvandrerkvinner bør i større grad ta sin plass i det norske samfunnet og gripe de mulighetene som finnes her for selvrealisering. En av de andre oppgavene for oss i innvandrermiljøet er å stoppe rekrutteringen av innvandrerungdom til ekstreme miljøer og begrense kriminaliteten spesielt i ungdomsmiljøene. Men det er også viktig å jobbe med brobygging mellom innvandrere og nordmenn.