Ombud: Manglende tiltak mot smitte kan være diskriminering

– Det er ulikeverdighet i praksis og kan sees på som diskriminering av grupper som ikke kan ta i bruk det som er beregnet på allmennheten, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
Foto: Likesitllings- og diskrimineringsombudet/Flickr
Av 29 foreslåtte koronatiltak rettet mot innvandrere er kun to gjennomført, ifølge Klassekampen. Det kan ses på som diskriminering, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

Tiltakene kom etter presentasjonen fra en ekspertkomité 4. desember i fjor. Ifølge Klassekampens gjennomgang er det kun disse to som til nå er gjennomført:

* Informasjonskampanjer om testing på flere språk.

* Bedre synlige teststasjoner ved større flyplasser.

Det får likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til å reagere.

– Det er ulikeverdighet i praksis og kan sees på som diskriminering av grupper som ikke kan ta i bruk det som er beregnet på allmennheten, skriver hun til Klassekampen.

Ombudet mener beredskapen har sviktet i arbeidet med å få ut kritisk informasjon raskt til alle deler av befolkningen.