Hijab-nei fra regjeringen

Det blir ikke åpnet for hijab i politiet, tross innstillingen til tros og livssynsutvalget. Bildet er tatt i anledning 22
Foto: Alejandro Decap
Tros- og livssynsutvalget åpner for hijab i politiet. Regjeringen og Arbeiderpartiet sier nei.
0Shares

Mandag morgen leverte tros- og livssynsutvalget sin rapport til kulturdepartementet. Målsetningen til utvalget var å presentere tiltak som skal skape en helhetlig tros og livssynspolitikk. 

–Utredningen legges fram i en tid som både er preget av større mangfold på tros- og livssynsfeltet og av en større aksept for et slikt mangfold. En helhetlig politikk for en slik tid må være robust, raus, fleksibel og verdiforankret.  Fundamentet for denne gjennomgangen er menneskerettighetene og tradisjonen for et aktivt statlig engasjement på tros- og livssynsfeltet. Det er dette fundamentet vi fører videre til en ny tid, med vekt på likebehandling, sier utvalgsleder Sturla Stålsett i en pressemelding.

Ville tillate religiøse plagg
Utvalget går i rapporten inn for å tillate religiøse plagg og symboler i politiet og rettsvesenet, noe som vil innebære at for eksempel hijab blir tillatt blant dommere og politifolk.

-Regjeringen behandlet denne saken i 2009, og har tatt sitt standpunkt. Det er ikke tillatt med bruk av religiøse symboler til politiuniform.

–Dersom det skal legges lovmessige begrensninger på plagg og symboler, må det være av helsemessige og sikkerhetsmessige grunner, og ikke knyttet til symbolverdien, sa Stålsett ifølge Vårt land.

Forslaget genererte mye motstand, blant annet fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Kulturdepartementet sier at de ikke kommer til å gå inn for innstillingen til utvalget.

–Nå er det sånn at Regjeringen behandlet denne saken i 2009, og har tatt sitt standpunkt. Det er ikke tillatt med bruk av religiøse symboler til politiuniform, sa kulturminister Hadia Tajik, ifølge NTB

Ut på åpen høring
Rapporten går nå ut til åpen høring.

Hun pekte samtidig på at hijab-spørsmålet også er blitt behandlet på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011.

– Jeg ser ikke for meg at vi kommer til å endre det i overskuelig framtid, sa Tajik under pressekonferansen