UNE åpner for Somalia-retur

Mogadishu er nå trygt nok til å starte retur av flyktninger, mener UNE. Bildet er fra burundiske fredsbevarende styrker, som i 2006 gjorde seg klar til å kjempe mot al-Shabaab i Somalia
Foto: Rick Scavetta/U.S. Army Africa
Somaliske flykninger er ikke lenger beskyttet mot tilbakesendelse som følge av nytt vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE).
Utlendingsnemnda har i et stornemd-vedtak opphevet den generelle beskyttelsen mot tilbakesending til hovedstaden i Somalia, Mogadishu. Avgjørelsen ble tatt under behandlingen av to prinsippielle klagesaker og blir sterkt kritisert av  Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

– Norske myndigheter har ikke vært villige til å bruke den varsomheten som vi mener de burde ha brukt. Det er feil å starte returer ved de første tegnene til forbedring, sier Andreas Furuseth, Juridisk rådgiver i NOAS.
 
al-Shabaab til stede
Avgjørelsen om å tillate tilbakesending til Mogadishu begrunnes blant annet med at situasjonen i byen har blitt gradvis forbedret siden terrorgruppen al-Shabaab trakk seg ut av bykjernen i august 2011. Furuseth påpeker derimot at al-Shabaab er enda synlig til stede i dagliglivet i hele Somalia.
 
– De er i utgangspunktet over alt. Forskjellen er at de ikke har den samme sterke territoriale kontrollen som de hadde før. De angriper politi og myndigheter, og personer som bryter sharia eller normene som al-Shabaab setter, risikerer sanksjoner eller å blir drept. Dette gjelder over det meste av Sør-Somalia, forteller Furuseth.
 
Usikker bedring
Per dags dato hersker det stor usikkerhet om den forbedringen man ser i Somalia vil fortsette, eller om landet vil oppleve et tilbakesteg i form av nye uroligheter.

FNs flyktningorganisasjon anbefaler fremdeles at ingen blir returnert til området, en anbefaling NOAS støtter.
 
– Det er for tidlig å si at den framgangen man har sett vil fortsette, og at situasjonen vil stabilisere seg og over tid blir sikker. Vi mener at det hadde vært bedre å se situasjonen an slik at man med sikkerhet kunne si at man ikke vil oppleve et tilbakeslag. De som blir sendt tilbake nå vil uansett oppleve granatangrep, høy kriminalitet og en by i  ruiner, forteller Furuseth.