Fortsatt behov for Antirasistisk Senter

Leder i Antirasistisk Senter Kari Helene Partapuoli er en av forfatterne bak en ny rapport som viser at voldsepisoder og trakassering av innvandrere fant sted etter 22. juli
Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter, sier det er bra at Per Sandberg dementerte tidligere uttalelser, men stiller seg undrende til at Antirasistisk Senter ikke har en fremtid med Frp i regjering.
0Shares

– Vi synes det er fint at Per Sandberg har tatt selvkritikk på utspillet om nøytralitet. Vi regner med at vi fortsatt kan ha et frittalende og kritisk sivilsamfunn også hvis Frp får regjeringsmakt., sier Kari Helene Partapuoli, leder for Antirasistisk Senter (ARS) i en kommentar til Utrop.

Utspillet kom som følge av en lengre konflikt mellom Fremskrittspartiet og senteret. Konflikten startet etter en fotnote i en rapport fra ARS koblet Frp til apartheidregimet i Sør-Afrika. Som følge av dette uttalte Morten Ørsal Johansen at han ville strupe støtten til senteret hvis de ikke beklaget dette.

Les mer:– Statsstøtte forutsetter beklagelse

Dessverre er det flere saker som ikke blir sett av politikere og det offentlige som vi og andre bør løfte frem.

Nøytralitet
Senere gikk også Sandberg ut og sa at han kom til å kutte eller redusere statsstøtten til organisasjoner som ikke oppførte seg nøytralt. Til Utrop beklaget han deretter ordbruken i utspillet, men gjorde det samtidig klart at ARS ikke hadde en framtid med Frp i regjering.

Les mer:Sandberg tar selvkritikk

Han argumenterte da med at man ikke trengte organisasjonene da partiene i dag fyller de antirasistiske organisasjonenes rolle. Til dette stiller Partapuoli seg undrende.

– Det er litt skuffende at han mener at det bare er SV, Venstre og Ap som tar antirasisme på alvor. Vi opplever at de fleste partiene tar disse spørsmålene på alvor, og håper at det også er fremtredende politikere i Frp som mener at dette er et viktig arbeidsfelt. Norge har tross alt en mangfoldig befolkning med både innvandrere, urbefolkning og nasjonale minoriteter. Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon var, sammen med alle de andre ungdomspartiene, med på å etablere Ungdom mot rasisme i 2012. Forhåpentligvis kan ungdommene inspirere moderorganisasjonen.

Enda behov
Partapuoli er ikke enig i Sandbergs konklusjon om at man ikke trenger de antirasistiske organisasjonene. Hun er heller ikke enig i at ARS har tatt på seg en rollen som en “dømmende makt” slik Sandberg anklager dem for. Tvert imot forklarer hun. 

– Jeg skulle ønske at Per Sandberg hadde rett når han sier at det ikke lenger trengs antirasistiske vakthunder i sivilsamfunnet. Dessverre er det flere saker som ikke blir sett av politikere og det offentlige som vi og andre bør løfte frem. Det gjelder blant annet hets mot samer i nordområdene, forholdene til tilreisende rom og rettssikkerheten til asylsøkere. Når man belyser urett, kan det selvfølgelig bli ubehagelig, men det blir feil å kalle oss en “dømmende makt”. I Sofienbergsaken bestrebet ARS seg på å komme vekk fra personfokuset og heller se på strukturelle sider ved helsetilbudet vårt. Vi mente at ambulansesaken burde brukes til å gjennomgå rutiner som kunne bedret minoriteters (og andres) møte med helsevesenet.